Lợi quản lý, thiệt doanh nghiệp

(ĐTTCO) - Phòng Thương mại - Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa hoàn thành bản góp ý dự thảo thông tư hướng dẫn việc cơ quan thuế lấy ý kiến tư vấn cơ quan, tổ chức có liên quan trước khi thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại.

(ĐTTCO) - Phòng Thương mại - Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa hoàn thành bản góp ý dự thảo thông tư hướng dẫn việc cơ quan thuế lấy ý kiến tư vấn cơ quan, tổ chức có liên quan trước khi thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại.

 

Theo VCCI, quy trình lấy ý kiến của các đối tượng có liên quan phải thực sự có hiệu quả và đảm bảo thuận lợi khi thực hiện trên thực tế, ban soạn thảo cần cân nhắc, xem xét một số điểm. Thứ nhất, quy định “cơ quan thuế các cấp khi lấy ý kiến cơ quan, tổ chức có liên quan phải thu thập hồ sơ đầy đủ liên quan đến nội dung vướng mắc. Tại văn bản lấy ý kiến nêu rõ các nội dung gồm: vướng mắc phát sinh trong quá trình thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại; đề xuất hướng xử lý và căn cứ pháp lý để giải quyết vướng mắc; thời hạn cụ thể đề nghị cơ quan, tổ chức có liên quan có văn bản trả lời”. Thế nhưng nội dung văn bản gửi đi lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức có liên quan không có ý kiến của đối tượng bị thanh tra, kiểm tra thuế về vụ việc. Điều này sẽ khiến thông tin cung cấp cho các cơ quan, tổ chức được lấy ý kiến thiếu toàn diện và chưa khách quan.

Thứ 2, dự thảo quy định trường hợp cơ quan thuế cấp dưới sau khi lấy ý kiến còn có nhiều ý kiến chưa thống nhất phải tổng hợp và báo cáo để lấy ý kiến cơ quan thuế cấp trên. Tuy nhiên, dự thảo lại chưa quy định các cơ quan cấp trên sẽ dựa vào tiêu chí, căn cứ nào để cho ý kiến, khi có nhiều ý kiến chưa thống nhất về cách giải quyết và trường hợp xin ý kiến thuộc trường hợp “văn bản quy phạm pháp luật chưa có quy định hoặc quy định chưa rõ”. Việc thiếu quy định về căn cứ, nguyên tắc để cơ quan cấp trên cho ý kiến giải quyết khiến cho quy trình lấy ý kiến trở nên thiếu minh bạch và chưa hiệu quả.

Dự thảo quy định về thời hạn các cơ quan, tổ chức có liên quan cho ý kiến tư vấn, nhưng lại không quy định về thời hạn các cơ quan thuế cấp trên cho ý kiến khi được xin ý kiến trong trường hợp còn có nhiều ý kiến chưa thống nhất. Do đó, theo VCCI, ban soạn thảo cần quy định rõ về thời hạn này để đảm bảo thuận lợi trong thực hiện và minh bạch trong trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền. Dự thảo quy định về giải quyết vướng mắc không cần gia hạn thanh tra, kiểm tra theo hướng: phần vướng mắc (nếu có) được tách riêng với kết quả thanh tra, kiểm tra và sẽ được lập thành phụ lục biên bản sau khi tiến hành lấy ý kiến và có văn bản trả lời của cơ quan, tổ chức có liên quan. Điều này sẽ dẫn những băn khoăn. Đó là tổng thời gian thanh tra (70 ngày làm việc) có được tính cho cả thời gian lập phụ lục biên bản hay chỉ tính đến khi lập biên bản thanh tra? Quyết định xử lý về thanh tra sẽ được ban hành dựa trên biên bản thanh tra hay là chờ đến khi có phụ lục của biên bản? Và sẽ có 2 quyết định xử lý là ban hành dựa trên biên bản thanh tra hay là được ban hành sau khi có phụ lục biên bản thanh tra?

Các tin khác