Từ khóa: #Luật Phát triển công nghiệp

Có tới 61/63 địa phương có chỉ số sản xuất công nghiệp tăng và nhiều địa phương tăng ở mức rất cao, như: Bắc Giang, Bắc Ninh, Quảng Nam, Bình Phước…

Sẽ có Luật Phát triển công nghiệp

(ĐTTCO)-Hiện nay, Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Phát triển công nghiệp đã được Chính phủ thông qua chủ trương và Chính phủ cũng đã thông qua các chính sách dự kiến quy định tại Dự án Luật và đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét đưa vào Chương trình xây dựng Luật năm 2023.