Từ khóa: #Mã vùng

Đưa nông sản Tây Nguyên xuất ngoại

Đưa nông sản Tây Nguyên xuất ngoại

(ĐTTCO) - Nông sản Tây Nguyên nhờ được cấp mã số vùng trồng nên đã được xuất ngoại, giúp người dân, doanh nghiệp tăng lợi nhuận. Các tỉnh Tây Nguyên đang tạo điều kiện đẩy nhanh cấp mã vùng trồng để hướng đến nền sản xuất nông nghiệp bền vững.