Năm 2014: TPHCM đào tạo nghề 440.000 người

Theo báo cáo của Sở LĐTB&XH TPHCM, trong năm 2014, TPHCM đã tuyển mới dạy nghề 443.535 lượt học sinh, sinh viên, đạt tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề là 69,93% so với tổng lao động của TP.

Theo báo cáo của Sở LĐTB&XH TPHCM, trong năm 2014, TPHCM đã tuyển mới dạy nghề 443.535 lượt học sinh, sinh viên, đạt tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề là 69,93% so với tổng lao động của TP.

 

Ngoài ra, TPHCM còn bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho 2.565 công nhân và người lao động trong doanh nghiệp; hỗ trợ đào tạo nghề cho 7.500 lao động nông thôn; hỗ trợ đào tạo nghề cho 2.000 lao động nghèo (đạt 100% kế hoạch); đào tạo nghề cho 1.090 người khuyết tật và 611 thanh niên dân tộc thiểu số.

Còn theo số liệu điều tra lao động việc làm của Tổng cục Thống kê, ở TPHCM, trong năm 2014, tỷ lệ lao động có trình độ ĐH chiếm 18,6%, trình độ CĐ chiếm 2,8%, trình độ trung cấp chiếm 3,6%, dạy nghề chiếm 9,9% trong tổng số lực lượng lao động.

Với cơ cấu trình độ của lực lượng lao động hiện tại, việc đáp ứng yêu cầu hội nhập của kinh tế TPHCM trong giai đoạn 2015-2020 sẽ gặp khó khăn trong việc cạnh tranh về chất lượng lao động so với các nước trong khu vực.

Hiện tại, với 430 cơ sở dạy nghề, trong đó có 14 trường CĐ nghề (7 trường công lập), 29 trường trung cấp nghề (18 trường công lập), 62 trung tâm dạy nghề (11 trung tâm dạy nghề công lập thuộc UBND quận, huyện) và 325 cơ sở dạy nghề khác,… chưa thể đáp ứng nhu cầu đào tạo nghề ngày càng tăng của thị trường lao động TPHCM. Vì vậy, trong thời gian tới, TPHCM sẽ đầu tư xây dựng các chiến lược với tầm nhìn lâu dài cho công tác đào tạo và dạy nghề.

Trước mắt để giải quyết số lượng cũng như chất lượng các cơ sở đào tạo dạy nghề, TPHCM sẽ trình Bộ LĐTB&XH về việc thành lập Trường CĐ nghề số 7 - Bộ Quốc phòng (trên cơ sở nâng cấp Trường Trung cấp nghề số 7); nâng cấp Trung tâm Dạy nghề quận 2 lên Trường CĐ nghề quận 2, nâng cấp Trung tâm Dạy nghề huyện Bình Chánh  thành Trường Trung cấp nghề Trần Đại Nghĩa.

Đồng thời, kiến nghị Bộ LĐTB&XH công nhận 14 trường dạy nghề trên địa bàn TPHCM có nghề trọng điểm giai đoạn 2011-2015 (trong đó có 12 nghề cấp độ quốc tế và 7 nghề cấp độ khu vực ASEAN).

Đặc biệt, để nâng cao chất lượng đào tạo, dạy nghề, TPHCM sẽ tập trung bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm nghề, tập huấn, kiểm tra và cấp chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề cho giáo viên; giảng dạy trình độ cao đẳng nghề và trung cấp nghề theo tiêu chuẩn trong nước và nước ngoài.

Các tin khác