Năm 2020, lượng điện sản xuất và mua khoảng 265,4 tỷ kWh

(ĐTTCO) - Ngày 26-12, Bộ Công thương đã công bố báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ 2020.
Năm 2020, lượng điện sản xuất và mua khoảng 265,4 tỷ kWh

Theo đó, mục tiêu tổng quát đặt ra cho ngành công thương trong năm 2020 là tập trung thực hiện để bảo đảm hoàn thành mục tiêu chung của Chính phủ trong chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội đất nước. 


Các chỉ tiêu cụ thể cho năm 2020 gồm: chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 9%-10% so với năm 2019; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 7%-8% so với năm 2019; tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu dưới 2%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng khoảng 11,8%-12%; cân đối về điện, bảo đảm nhu cầu điện năm 2020 dự kiến tăng khoảng 9,1% so với năm 2019, điện sản xuất và mua năm 2020 khoảng 265,4 tỷ kWh; tăng trưởng thị trường thương mại điện tử B2C đạt 25%; doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử đạt 50%; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 đạt 70%.

Với mục tiêu trên, Bộ Công thương đã chủ động rà soát, đánh giá kỹ tình hình và xây dựng kịch bản tăng trưởng cụ thể cho từng quý, cả năm và các giải pháp để tổ chức thực hiện. Cùng ngày, Bộ Công thương cũng công bố 10 sự kiện nổi bật của ngành công thương trong năm 2019, như lần đầu đạt kim ngạch xuất nhập khẩu 500 tỷ USD, huy động gần 5.000MW từ điện mặt trời vào hệ thống...

Các tin khác