Ngại công bố lợi nhuận

Nguồn: Internet
 Nguồn: Internet

Nguồn: Internet 

Trái với không khí công bố lợi nhuận rầm rộ trước đây, đến nay đã gần giữa tháng 9 nhưng chưa có NHTM nào công bố lợi nhuận 8 tháng năm 2011.

Nhiều NHTM lớn dù đã có kết quả lợi nhuận nhưng vẫn im hơi lặng tiếng. Lý giải về điều này, một lãnh đạo NHTM cho biết nhiều NHTM ngại công bố vì so với chỉ tiêu đưa ra đầu năm, lợi nhuận đến nay vẫn chưa đạt được phân nửa kế hoạch năm; trong khi đó thách thức từ nay cuối năm còn lớn khi phải kéo giảm lãi suất cho vay xuống theo yêu cầu của NHNN.

Một số NHTM có lợi nhuận đạt được khả quan cũng tỏ ra e dè vì cho rằng công bố lợi nhuận cao thời điểm NHNN đang kêu gọi chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp là khá “nhạy cảm”, có thể gây phản tác dụng, dù nếu tính tỷ lệ ROA, ROE, lợi nhuận của các NHTM vẫn còn khá khiêm tốn so với nhiều ngành khác.

Có thể thấy, đến thời điểm này việc công bố lợi nhuận cao hay thấp đối với một NHTM chưa nói lên điều gì. Bởi lẽ lợi nhuận các NHTM công bố được tính bằng chênh lệch thu nhập trừ chi phí của các NH chưa phản ánh đầy đủ các khoản mục chi phí của NH.

Theo quy định hiện hành về việc phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro của NHNN, đến ngày 15 trong tháng đầu tiên của quý sau, các NH mới tiến hành phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro cho cuối quý trước. Chính vì vậy, không ít lợi nhuận do các NHTM công bố chưa được tính đúng, tính đủ số dự phòng rủi ro, mà chắc chắn rằng số chi phí dự phòng phải trích thêm này sẽ không nhỏ.

Khẳng định điều này bởi theo số liệu theo dõi của cơ quan thanh tra giám sát NHNN, số tuyệt đối và tỷ lệ nợ xấu của các NHTM đã liên tục tăng lên từ đầu năm đến nay. Và không loại trừ khả năng từ nay đến cuối năm nhiều NHTM sẽ phải trích lập thêm khoản chi phí này.

Thực tế, 6 tháng đầu năm nay có NHTM nhỏ tự tin cho biết đã hoàn thành 100% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Thế nhưng đến tháng 8 NHTM này đã “dính” 2 khoản nợ xấu khá lớn với 2 doanh nghiệp có cỡ và khả năng năm nay khoản trích lập rủi ro các khoản nợ xấu này sẽ ăn vào lợi nhuận không nhỏ.

Không chỉ NHTM nhỏ, nhiều NHTM lớn dù hoạt động kinh doanh riêng đạt kết quả khả quan, nhưng các công ty con trực thuộc, nhất là công ty chứng khoán năm nay lỗ rất lớn. Trong đó, có công ty chứng khoán trực thuộc NH trong 8 tháng dự kiến lỗ 160-200 tỷ đồng. Điều này ảnh hưởng không ít đến lợi nhuận hợp nhất của NHTM.

Các tin khác