Ngân hàng cấp tập thoái vốn

(ĐTTCO) - Agribank vừa thông báo về việc bán Công ty Cho thuê tài chính I Agirbank (ALCI) do ngân hàng sở hữu 100% vốn điều lệ. 
Ngân hàng cấp tập thoái vốn

ACLI được thành lập năm 1998, có vốn điều lệ 200 tỷ đồng, hoạt động chính cho thuê tài chính và các nghiệp vụ có liên quan theo quy định của pháp luật. Agribank cho biết các nhà đầu tư có đủ năng lực tài chính, đủ điều kiện theo quy định của pháp luật có liên quan đăng ký mua ALCI trước ngày 15-12-2017.

Trước đó, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, ngày 20-11 Vietcombank sẽ bán đấu giá cổ phần vốn góp tại Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng (CFC). Cụ thể, Vietcombank sẽ bán đấu giá 6,6 triệu cổ phần, tương đương 10,9% vốn điều lệ tại CFC với mức giá khởi điểm 11.549 đồng/cổ phần.

Còn Ocean Bank sẽ bán đấu giá 4 triệu cổ phần, tương đương 8% lượng cổ phiếu tại CTCP Bất động sản Dầu khí Việt Nam với mức giá khởi điểm 10.638 đồng/cổ phần.

Các tin khác