Ngành thuế hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách được giao

(ĐTTCO) - Ngày 31-12, tại Hà Nội, Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) đã tổ chức hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về kết quả hoạt động của ngành thuế trong năm 2020.
Ngành thuế hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách được giao
Phát biểu tại hội nghị, ông Đặng Ngọc Minh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước năm 2020 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 1.261.662 tỷ đồng, bằng 100,6% dự toán được giao. Trong số đó, thu nội địa ước đạt 1.227.245 tỷ đồng, bằng 100,7% dự toán, số thu nội địa từ thuế, phí đạt 929.591 tỷ đồng bằng 91,3% dự toán. 
Kết thúc năm 2020, toàn ngành có 56/63 địa phương hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán với số vượt của các địa phương khoảng 70.000 tỷ đồng. Kết quả trên là nỗ lực của toàn ngành thuế trong bối cảnh đại dịch Covid-19 và tình hình kinh tế khó khăn diễn ra trong năm nay.
Lãnh đạo Tổng cục Thuế cho biết, để có thể hoàn thành vượt mức kế hoạch trong bối cảnh đại dịch Covid-19, ngành thuế đã chủ động đánh giá tác động của thiên tai, dịch bệnh đến số thu ngân sách nhà nước theo kịch bản; tham mưu cho Chính phủ, Bộ Tài chính về các phương pháp để chủ động thay đổi nhà nước năm 2020.
Tổng cục Thuế đã chỉ đạo các cơ quan thuế cấp thực hiện đồng bộ các phương pháp quản lý ngân sách, kiểm tra chặt chẽ. nguồn thu, tăng cường chống thu gắn với lực đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo lợi nhuận cho người nộp thuế; trong đó, tập kiểm soát kiểm soát, quy chế, đơn giản hóa thủ tục, tiếp tục tăng cường tác động tuyên truyền, đối thoại, giải đáp thắc mắc cho người nộp thuế; tăng cường quản lý, hạn chế nợ thuế. Điều này góp phần tạo ra môi trường sản xuất kinh doanh bình đẳng và khai thác tăng thêm nguồn thu cho ngân sách nhà nước.
Về kế hoạch và nhiệm vụ năm 2021, lãnh đạo Tổng cục Thuế cho biết, sẽ tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, trốn lậu thuế, nhất là kiểm tra thuế tại trụ sơ cơ quan thuế và đẩy mạnh quản lý nợ đọng thuế; hoàn thành chỉ tiêu thu nợ và chỉ tiêu thanh tra, kiểm tra, phẩn đấu giảm số tiền nợ thuế xuống dưới 5% tổng thu ngân sách nhà nước năm 2021; tăng cường kỷ luật, kỷ cương nội ngành, chấn chỉnh, nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi công vụ…

Các tin khác