Nghị định 164 làm khó DN

Cụ thể, Hiệp hội Đài thương KCX Tân Thuận cho biết từ khi Nghị định 164 ban hành đến nay, các bộ, ngành liên quan chưa ban hành hướng dẫn chi tiết thực hiện khiến DN vô cùng lúng túng trong việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, xây dựng cơ chế hoạt động, kho bãi, quản lý. Việc phải thành lập thêm chi nhánh với mục tiêu quản lý DN có quá nhiều phức tạp liên quan và chưa phù hợp với tình hình thực tế tại KCX Tân Thuận. Cũng theo hiệp hội này, hoạt động sản xuất, thương mại của DN thời gian qua bị đình đốn vì chưa có giấy phép chi nhánh.

Theo quy định tại Nghị định 164/2013/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 1-1-2014, DN chế xuất được cấp giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa tại Việt Nam phải thành lập chi nhánh riêng nằm ngoài DN chế xuất, khu chế xuất (KCX) để thực hiện hoạt động này. Với quy định trên, các DN Đài Loan đang hoạt động tại KCX Tân Thuận cho rằng đang gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Cụ thể, Hiệp hội Đài thương KCX Tân Thuận cho biết từ khi Nghị định 164 ban hành đến nay, các bộ, ngành liên quan chưa ban hành hướng dẫn chi tiết thực hiện khiến DN vô cùng lúng túng trong việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, xây dựng cơ chế hoạt động, kho bãi, quản lý. Việc phải thành lập thêm chi nhánh với mục tiêu quản lý DN có quá nhiều phức tạp liên quan và chưa phù hợp với tình hình thực tế tại KCX Tân Thuận. Cũng theo hiệp hội này, hoạt động sản xuất, thương mại của DN thời gian qua bị đình đốn vì chưa có giấy phép chi nhánh.

Quy định trên gây bất lợi cho các DN đã được cấp chức năng mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa trước ngày Nghị định 164 có hiệu lực. Trong khi đó, các đơn hàng DN đã ký kết với khách hàng từ khá lâu. Nếu đợi đến khi đầy đủ các hướng dẫn, hoàn tất thủ tục liên quan để mở chi nhánh ngoài KCX sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hiện các hợp đồng đã ký với khách hàng, không tránh khỏi thiệt hại.

Được biết, trong lúc chờ hướng dẫn và bổ sung giấy phép thành lập chi nhánh, Cục Hải quan TPHCM đã có đề xuất DN được thực hiện theo quy định cũ đến ngày 31-3-2014 để gỡ khó cho DN. Tuy nhiên, ngày 3-3-2014, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 2179/TCHQ-GSQL, yêu cầu tuân thủ Nghị định 164, và Chi cục Hải quan KCX đã thông báo ngừng giải quyết các đơn hàng xuất nhập khẩu liên quan đến Nghị định 164.

Trong công văn gửi Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành liên quan, Hiệp hội Đài thương KCX Tân Thuận kiến nghị sớm có chỉ đạo hướng dẫn gia hạn thời gian áp dụng quy định mới, xem xét hủy bỏ quy định thành lập chi nhánh bên ngoài KCX. Đồng thời ban hành các thông tư hướng dẫn DN thực hiện, tạo điều kiện cho DN ổn định sản xuất, hoàn tất các đơn hàng đã nhận từ khách hàng các nước.

Các tin khác