Nghiêm cấm gây phiền hà khi triển khai gói hỗ trợ lãi suất 2%

(ĐTTCO) - Thống đốc NHNN đã ký ban hành Chỉ thị số 03/CT-NHNN về việc triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2% từ nguồn ngân sách nhà nước 40.000 tỷ đồng theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 03/2022/TT-NHNN của NHNN. 
Theo nội dung của Chỉ thị, sau gần 3 tháng thực hiện, một số ngân hàng thương mại (NHTM) đã tích cực triển khai chính sách và đã có kết quả bước đầu.
Tuy nhiên, vẫn còn một số NHTM chưa tập trung và quyết liệt triển khai, chưa ban hành đầy đủ văn bản hướng dẫn nội bộ, chưa tổ chức truyền thông và hướng dẫn đầy đủ đến các đối tượng thụ hưởng chính sách.
Do đó, NHNN yêu cầu các đơn vị trong toàn ngành phải có sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời với các bộ ngành có liên quan để triển khai cho vay, giải ngân kịp thời và hiệu quả nguồn kinh phí được giao từ ngân sách Nhà nước để hỗ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các khách hàng vay thuộc đối tượng theo các điều kiện được hỗ trợ lãi suất theo quy định.
Nghiêm cấm gây phiền hà khi triển khai gói hỗ trợ lãi suất 2% ảnh 1 NHNN nghiêm cấm gây phiền hà khi triển khai gói hỗ trợ lãi suất 2%.
Việc thực hiện phải đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng (TCTD), không hạ chuẩn, nới lỏng các điều kiện tín dụng trong quá trình cho vay hỗ trợ lãi suất.
Thống đốc NHNN cũng yêu cầu các đơn theo dõi chặt chẽ kết quả hỗ trợ lãi suất của các NHTM, báo cáo thường xuyên Ban Lãnh đạo NHNN, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành về tiến độ, kết quả giải ngân, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai hỗ trợ lãi suất.
Đồng thời, nghiêm cấm các hành vi gây khó khăn, phiền hà, ban hành thêm điều kiện, thủ tục khác với quy định tại Nghị định của Chính phủ và Thông tư của NHNN với mục đích hạn chế đối tượng được hỗ trợ lãi suất, các trường hợp khách hàng đúng đối tượng, đáp ứng đủ điều kiện mà không được hỗ trợ lãi suất. 

Các tin khác