Nhật Bản đề xuất ngân sách 98.000 tỷ yên tài khóa 2015

Theo nhật báo Nikkei, 98 nghìn tỷ yên ngân sách đang được Chính phủ Nhật Bản cân nhắc thấp hơn mức đề xuất lên tới trên 101 nghìn tỷ yên do các Bộ, ngành của Nhật Bản đề nghị. Tuy nhiên, con số này vẫn cao hơn 2 nghìn tỷ yên so với ngân sách tài khóa 2014.
 

Chính phủ Nhật Bản đang chuẩn bị những tính toán cuối cùng trước khi đề xuất ngân sách tài khóa 2015 (từ 1/4/2015-30/3/2016) lên tới 98 nghìn tỷ yên. Nếu được thông qua, đây sẽ là ngân sách lớn kỷ lục của Nhật Bản.

Theo nhật báo Nikkei, 98 nghìn tỷ yên ngân sách đang được Chính phủ Nhật Bản cân nhắc thấp hơn mức đề xuất lên tới trên 101 nghìn tỷ yên do các Bộ, ngành của Nhật Bản đề nghị. Tuy nhiên, con số này vẫn cao hơn 2 nghìn tỷ yên so với ngân sách tài khóa 2014.

Tài khóa 2015 cũng là tài khóa đầu tiên trong 6 năm gần đây, trái phiếu quốc gia sẽ được phát hành ở mức dưới 40 nghìn tỷ yên.

Theo dự toán đang trong giai đoạn tính toán cuối cùng, kinh phí dành cho Chính phủ chiếm 74,6 nghìn tỷ yên, cao hơn mức 72 nghìn tỷ của tài khóa 2014.

Nhờ thay đổi các chính sách thu-chi, Nhật Bản tránh được mức tăng tự nhiên đối với nguồn chi cho bảo hiểm, an sinh xã hội và chi phí chăm sóc người già.

Tuy nhiên, đây vẫn là khoản chi lớn lên tới trên 30 nghìn tỷ yên. Trong khi đó, chi phí dành cho quốc phòng dự kiến sẽ tăng đáng kể do tính cả kinh phí dành cho hoạt động tái bố trí cho lực lượng Mỹ đóng tại Nhật Bản.

Đầu tư công dự kiến vẫn ở mức 6 nghìn tỷ yên, tương đương tài khóa 2014.

Chính phủ Nhật Bản vẫn hướng tới mục tiêu chỉ phát hành 38 nghìn tỷ yên trái phiếu Chính phủ trong tài khóa 2015, thấp hơn 2 nghìn tỷ so với tài khóa 2014.

Theo Chính phủ Nhật Bản, nhờ các công ty kinh doanh hiệu quả, khoản thu từ thuế doanh nghiệp trong tài khóa 2014 đạt tới 54 nghìn tỷ yên, cao hơn mức 50 nghìn tỷ như dự kiến và tính toán ban đầu. Khoản thu dôi ra này sẽ được sử dụng nhằm giảm áp lực phát hành trái phiếu, từng bước kiện toàn nền tài chính.

Các tin khác