NHNN yêu cầu thực hiện nghiêm trần lãi suất

(ĐTTC) - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện đúng quy định về mức lãi suất huy động tối đa bằng VNĐ.

Ngày 16-6, Thống đốc NHNN có Công văn số 4605/NHNN-CSTT về lãi suất huy động và cho vay bằng đồng Việt Nam gửi các tổ chức tín dụng và Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam.

Theo đó, Thống đốc NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng phải thực hiện đúng quy định về mức lãi suất huy động tối đa bằng đồng Việt Nam tại Thông tư số 02/2011/TT-NHNN ngày 3-3-2011 quy định về mức lãi suất huy động tối đa bằng đồng Việt Nam.

Đồng thời, các tổ chức tín dụng tiết kiệm chi phí để giảm mặt bằng lãi suất, áp dụng lãi suất cho vay ở mức hợp lý, nhất là đối với khu vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp vừa và nhỏ, và công nghiệp phụ trợ.

Công văn trên cũng yêu cầu cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng và các NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố tăng cường thanh tra, kiểm tra tính tuân thủ, chấp hành kỷ cương của các tổ chức tín dụng và xử lý nghiêm đối với tổ chức tín dụng vi phạm quy định của pháp luật về lãi suất huy động tối đa bằng đồng Việt Nam bằng biện pháp hạn chế phạm vi và địa bàn kinh doanh, tạm đình chỉ một số hoạt động ngân hàng, áp dụng tỷ lệ an toàn hoạt động kinh doanh, xử lý hành chính đối với tổ chức và cá nhân vi phạm.

Thống đốc Nguyễn Văn Giàu cũng đề nghị Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam yêu cầu các thành viên Hiệp hội chấp hành nghiêm các quy định về lãi suất của Chính phủ và NHNN.

Cùng ngày, Thống đốc NHNN có văn bản số 1606/NHNN-CSTT đề nghị đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố phối hợp chỉ đạo, xử lý vấn đề lãi suất của các tổ chức tín dụng trên địa bàn.

Các tin khác