Nhơn Trạch 2 cung cấp 12 tỷ kWh cho lưới điện

Ngày 4-3, đại diện CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (PVPower Nhơn Trạch 2) cho biết từ khi vận hành thương mại phát điện (tháng 10-2011) đến nay, Nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch 2 đã sản xuất đạt mốc 12 tỷ kWh điện cung cấp cho lưới điện quốc gia.

Ngày 4-3, đại diện CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (PVPower Nhơn Trạch 2) cho biết từ khi vận hành thương mại phát điện (tháng 10-2011) đến nay, Nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch 2 đã sản xuất đạt mốc 12 tỷ kWh điện cung cấp cho lưới điện quốc gia.

Kiểm tra hệ thống máy Nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch 2. (Ảnh: TTXVN)
Kiểm tra hệ thống máy Nhà máy Nhiệt điện
Nhơn Trạch 2. (Ảnh: TTXVN)

Tính từ đầu năm đến nay, Nhà máy đã sản xuất gần 900 triệu kWh điện, đạt 77% kế hoạch quý 1 và phấn đấu đạt mốc 4 tỷ kWh cung cấp cho hệ thống điện lưới quốc gia trong năm 2014.

Theo đánh giá, với công suất sản xuất điện ổn định như hiện nay, Nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch 2 sẽ duy trì cung cấp khoảng 5-6% lượng điện cho hệ thống lưới điện quốc gia.

PVPower Nhơn Trạch 2 cho biết từ khi đưa vào vận hành phát điện thương mại đến nay đơn vị đã làm chủ được công nghệ, thiết bị.

Nhà máy cũng phối hợp với Trung tâm điều độ điện quốc gia và Trung tâm điều độ điện miền Nam, các đơn vị truyền tải và mua bán điện của EVN và Công ty khí Đông Nam Bộ của PVGas thực hiện các quy trình điều độ điện, nguồn khí theo quy trình, do đó việc vận hành và cung cấp cho lưới điện quốc gia luôn đảm bảo và ổn định.

Với khả năng sản xuất điện ổn định như hiện nay, Nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch 2 đang đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp điện cho khu vực vùng kinh tế trọng điểm phía Nam theo yêu cầu điều độ điện quốc gia.

Nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch 2 được xây dựng tại xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai do Tổng Công ty Điện lực dầu khí (thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) và Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 đầu tư với tổng số vốn 700 triệu USD, công suất đạt 750MW với sản lượng điện thương phẩm bình quân đạt 4,2tỷ kWh/ năm.

Nhà máy sử dụng công nghệ tuabin khí chu trình hỗn hợp thế hệ F, cấu hình 2-2-1, gồm ba tổ máy (hai tuabin khí, hai lò thu hồi nhiệt và một tua bin hơi).

Các tin khác