Những chính sách nổi bật, có hiệu lực từ tháng 12-2022

(ĐTTCO) - Từ tháng 12-2022, nhiều chính sách mới, nổi bật bắt đầu có hiệu lực, như: Thêm loạt viên chức được bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học; Nhiều viên chức có mức lương hơn 11 triệu đồng; Sử dụng bằng nghề của người khác bị phạt đến 20 triệu đồng; Quản lý, bảo đảm an ninh, trật tự tại cửa khẩu đường hàng không...
Những chính sách nổi bật, có hiệu lực từ tháng 12-2022 ảnh 1
Những chính sách nổi bật, có hiệu lực từ tháng 12-2022 ảnh 2
Những chính sách nổi bật, có hiệu lực từ tháng 12-2022 ảnh 3
Những chính sách nổi bật, có hiệu lực từ tháng 12-2022 ảnh 4
Những chính sách nổi bật, có hiệu lực từ tháng 12-2022 ảnh 5
Những chính sách nổi bật, có hiệu lực từ tháng 12-2022 ảnh 6
Những chính sách nổi bật, có hiệu lực từ tháng 12-2022 ảnh 7
Những chính sách nổi bật, có hiệu lực từ tháng 12-2022 ảnh 8