Những trường hợp nào phải làm xét nghiệm Covid-19 khi đi lại?

(ĐTTCO) - Ngày 13-10, trên cơ sở Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, Bộ Y tế đã ban hành Hướng dẫn tiêu chí đánh giá cấp độ dịch và các biện pháp chuyên môn y tế.
Những trường hợp nào phải làm xét nghiệm Covid-19 khi đi lại? ảnh 1
Những trường hợp nào phải làm xét nghiệm Covid-19 khi đi lại? ảnh 2
Những trường hợp nào phải làm xét nghiệm Covid-19 khi đi lại? ảnh 3
Những trường hợp nào phải làm xét nghiệm Covid-19 khi đi lại? ảnh 4
Những trường hợp nào phải làm xét nghiệm Covid-19 khi đi lại? ảnh 5
Những trường hợp nào phải làm xét nghiệm Covid-19 khi đi lại? ảnh 6
Những trường hợp nào phải làm xét nghiệm Covid-19 khi đi lại? ảnh 7
Những trường hợp nào phải làm xét nghiệm Covid-19 khi đi lại? ảnh 8

Các tin khác