Nợ 100.000 tỷ đồng, TKV giấu bí mật kinh doanh

(ĐTTCO) - Nợ 100.000 tỷ đồng, lợi nhuận tuột dốc, Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) "quên" công bố thuyết minh báo cáo tài chính.

(ĐTTCO) - Nợ 100.000 tỷ đồng, lợi nhuận tuột dốc, Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) "quên" công bố thuyết minh báo cáo tài chính.

 

Bộ Tài chính vừa công bố kết luận thanh tra tại Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam(TKV). Theo đó, thông tin được dư luận chú ý nhất chính là TKV sở hữu khối nợ phải trả lên tới hơn 100.000 tỷ đồng.

Để làm rõ hơn những vấn đề lớn tại TKV, nhất là kết luận thanh tra về việc TKV đang nợ lên tới hơn 100.000 tỷ đồng, PV  đã liên lạc với đại diện TKV. Tuy nhiên, sau khi PV đề cập việc tìm hiểu kết luận thanh tra, đại diện TKV “khuyên” nên tới Ban Thanh tra của Bộ Tài chính để tìm hiểu vì có thông tin gì, TKV đã cung cấp hết.

Khi PV đề cập những vấn đề không có trong kết luận thanh tra, đại diện TKV từ chối gặp vì lý do doanh nghiệp nào cũng có “bí mật kinh doanh”.

Và có vẻ như TKV có nhiều “bí mật kinh doanh” để giấu vì TKV không thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.

Cụ thể, theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP  ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp phải công bố báo cáo tài chính 6 tháng và báo cáo tài chính năm (đã được kiểm toán) trên cổng hoặc trang thông tin điện tử của doanh nghiệp.

Đồng thời, phải gửi các báo cáo này đến cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước và Bộ Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện công bố theo quy định.

Đặc biệt, theo phụ lục IX ban hành kèm Nghị định số 81/2015/NĐ-CP, trong báo cáo tài chính 6 tháng, doanh nghiệp phải cung cấp đủ thông tin Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Bản thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc.

Còn trong báo cáo tài chính năm, doanh nghiệp phải cung cấp đủ thông tin Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Bản thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc và Ý kiến kiểm toán.

Thế nhưng, trong nhiều kỳ gần đây, kể từ ngày Nghị định số 81/2015/NĐ-CP có hiệu lực, TKV chưa từng thực hiện đúng quy định về báo cáo tài chính. Năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016, TKV chỉ công bố Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Các báo cáo của TKV “lờ” đi Bản thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc. Năm 2015, TKV “quên” ý kiến kiểm toán.

Mà theo giới đầu tư tài chính, trong một bản báo cáo, thuyết minh báo cáo tài chính mới bộc lộ rõ các hoạt động của doanh nghiệp. Còn ý kiến kiểm toán sẽ chỉ ra những sai phạm, những vấn đề (nếu có) của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, trên website http://business.gov.vn, TKV đã công bố báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 đúng quy định. Báo cáo tài chính 2015 của TKV vẫn thiếu ý kiến kiểm toán. Điều đáng nói, khi quan tâm tới TKV, dư luận sẽ tìm thông tin trên website của TKV, rất ít người biết tới website http://business.gov.vn.

PV sẽ tìm hiểu Bản thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc 6 tháng đầu năm 2016 và năm 2015 của TKV có vấn đề gì không mà doanh nghiệp này không công bố trên cổng thông tin điện tử của mình.

Trước đó, như đã thông tin, theo báo cáo tài chính năm 2015 của TKV, trong tổng nợ phải trả, tiền vay ngân hàng của TKV là con số cao ngất ngưởng. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tại TKV đạt 16.412 tỷ đồng. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn đạt 61.675 tỷ đồng. Như vậy, số nợ chịu lãi suất tại TKV lên tới 78.078 tỷ đồng.

Năm 2015, TKV “còng lưng” trả lãi ngân hàng. Năm 2015, TKV phải trả 3.831 tỷ đồng tiền lãi vay. Bình quân, mỗi ngày mở mắt ra, Tập đoàn này phải trả tới 10,5 tỷ đồng tiền lãi.

Sang nửa đầu năm 2016, chi phí lãi vay của TKV là 2.188 tỷ đồng. Như vậy, sau 1 đêm, tập đoàn này phải trả tới 12 tỷ đồng tiền lãi.

Không chỉ sở hữu nợ lớn, TKV còn đối mặt với tình trạng đầu tư kém hiệu quả. Kết luận thanh tra cho biết, tại công ty mẹ - tập đoàn TKV, đầu tư tài chính dài hạn tại 31/12/2015 là 15.729 tỷ đồng vào 59 công ty con, công ty liên kết.

Năm 2015, có 50 công ty kinh doanh có lãi với số tiền đạt 654 tỷ đồng, cổ tức và lợi nhuận được chia là 98,6 tỷ đồng. Trong khi đó, có tới 9 công ty kinh doanh thua lỗ với số tiền 594 tỷ đồng. Có 11 công ty kinh doanh lỗ luỹ kế lên tới 1.407 tỷ đồng.

Với những chỉ tiêu kém lạc quan kể trên, lợi nhuận của TKV liên tục tuột dốc. Cụ thể, năm 2014, lợi nhuận sau thuế tại TKV đạt 2.118 tỷ đồng, giảm nhẹ so với con số 2.321 tỷ đồng năm 2013. Trước đó, năm 2012, lợi nhuận sau thuế tại TKV là con số lớn hơn, lên tới 2.588 tỷ đồng.

Các tin khác