Ở nơi tận cùng của sự sống và cái chết

(ĐTTCO) - TPHCM hiện có 5 Trung tâm Hồi sức tích cực điều trị người bệnh Covid-19 do các bệnh viện trung ương quản lý. Trong đó, Trung tâm Hồi sức tích cực điều trị người bệnh Covid-19 số 14 thuộc Bệnh viện Trung ương Huế quản lý đã có hơn 100 bệnh nhân nặng, nguy kịch được xuất viện khỏe mạnh trở về với gia đình trong niềm vui khôn tả của người thân. 

Ở nơi tận cùng của sự sống và cái chết ảnh 1
Ở nơi tận cùng của sự sống và cái chết ảnh 2
Ở nơi tận cùng của sự sống và cái chết ảnh 3
Ở nơi tận cùng của sự sống và cái chết ảnh 4
Ở nơi tận cùng của sự sống và cái chết ảnh 5
Ở nơi tận cùng của sự sống và cái chết ảnh 6
Ở nơi tận cùng của sự sống và cái chết ảnh 7
Ở nơi tận cùng của sự sống và cái chết ảnh 8
Ở nơi tận cùng của sự sống và cái chết ảnh 9
Ở nơi tận cùng của sự sống và cái chết ảnh 10
Ở nơi tận cùng của sự sống và cái chết ảnh 11
Ở nơi tận cùng của sự sống và cái chết ảnh 12
Ở nơi tận cùng của sự sống và cái chết ảnh 13
Ở nơi tận cùng của sự sống và cái chết ảnh 14
Ở nơi tận cùng của sự sống và cái chết ảnh 15
Ở nơi tận cùng của sự sống và cái chết ảnh 16
Ở nơi tận cùng của sự sống và cái chết ảnh 17
Ở nơi tận cùng của sự sống và cái chết ảnh 18
Ở nơi tận cùng của sự sống và cái chết ảnh 19