Omicron - biến thể lây lan nhanh hơn Delta 500%: Gây triệu chứng điển hình gì, ứng phó ra sao?

(ĐTTCO) - Omicron - biến thể lây lan nhanh hơn Delta 500%: Gây triệu chứng điển hình gì, các nước ứng phó ra sao?

Omicron - biến thể lây lan nhanh hơn Delta 500%: Gây triệu chứng điển hình gì, ứng phó ra sao? ảnh 1

Omicron - biến thể lây lan nhanh hơn Delta 500%: Gây triệu chứng điển hình gì, ứng phó ra sao? ảnh 2

Các tin, bài viết khác