Phạt 2 công ty bán hàng đa cấp gần 1 tỉ đồng

(ĐTTCO)-Công ty cổ phần Tập đoàn Liên kết Việt Nam và Công ty TNHH MTV Thương mại Mỹ Lợi bị phạt gần 1 tỉ đồng do có nhiều vi phạm trong hoạt động kinh doanh đa cấp.
Phạt 2 công ty bán hàng đa cấp gần 1 tỉ đồng
Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công thương) vừa ra quyết định xử phạt đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Liên kết Việt Nam và Công ty TNHH MTV Thương mại Mỹ Lợi do có nhiều vi phạm trong hoạt động kinh doanh đa cấp.
Theo đó, Công ty cổ phần Tập đoàn Liên kết Việt Nam bị phạt 250 triệu đồng đối với 4 hành vi vi phạm về các nội dung cơ bản của hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp; vi phạm về quy định thời lượng đào tạo cơ bản tối thiểu cho người tham gia; vi phạm về trách nhiệm thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp trước khi áp dụng và vi phạm về trách nhiệm của doanh nghiệp bán hàng đa cấp trong việc thực hiện đúng quy tắc hoạt động, kế hoạch trả thưởng đã đăng ký.
Còn Công ty TNHH MTV Thương mại Mỹ Lợi bị phạt 710 triệu đồng do vi phạm về trách nhiệm vận hành hệ thống công nghệ thông tin quản lý mạng lưới người tham gia bán hàng đa cấp; vi phạm về thủ tục đăng ký, thông báo tới sở công thương địa phương trước khi thực hiện hội nghị, hội thảo và đào tạo; vi phạm về ký hợp đồng tham gia với các nhà phân phối không đủ điều kiện; lưu hành hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp không có đầy đủ thông tin cơ bản; vi phạm về trách nhiệm niêm yết công khai các tài liệu liên quan đến hoạt động và hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Công ty này còn vi phạm trong việc cử đào tạo viên không đáp ứng điều kiện thực hiện đào tạo cơ bản cho người tham gia; vi phạm về việc thực hiện chi trả hoa hồng, tiền thưởng và lợi ích kinh tế khác cho người tham gia vượt quá 40% doanh thu bán hàng đa cấp của công ty…

Các tin khác