Từ khóa: #phương thức sản xuất

Doanh nghiệp buộc phải chuyển đổi số

Doanh nghiệp buộc phải chuyển đổi số

(ĐTTCO) - Trao đổi với ĐTTC, PGS.TSKH NGUYỄN VĂN MINH, Viện trưởng Viện Kinh tế và Thương mại quốc tế Đại học Ngoại thương, nhận xét tái cấu trúc (TCT) là câu chuyện “sống còn” và “tự thân” của doanh nghiệp (DN) Việt Nam hiện nay.