Từ khóa: #Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg

Bội chi ngân sách năm 2022 khoảng 3,6% GDP

Bội chi ngân sách năm 2022 khoảng 3,6% GDP

(ĐTTCO) - Báo cáo bổ sung về tài chính - ngân sách gửi đến Quốc hội, Bộ Tài chính cho biết, bội chi ngân sách nhà nước năm 2022 khoảng 342.600 tỷ đồng, bằng 3,6% GDP, giảm 61.700 tỷ đồng so với dự toán (404.300 tỷ đồng, bằng 4,3% GDP).
 Bội chi ngân sách năm 2022 giảm gần 62.000 tỷ đồng

Bội chi ngân sách năm 2022 giảm gần 62.000 tỷ đồng

(ĐTTCO) - Báo cáo bổ sung về tài chính - ngân sách gửi đến Quốc hội, Bộ Tài chính cho biết, triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, tổng số tiền miễn, giảm, gia hạn tiền thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất hết năm 2022 khoảng 200.300 tỷ đồng.
Nhiều người lao động mong muốn sớm được hỗ trợ tiền thuê trọ để giảm gánh nặng chi phí sinh hoạt

Người lao động ngóng tiền hỗ trợ thuê trọ

(ĐTTCO) - Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg (gọi tắt là QĐ 08) của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động (NLĐ) được kỳ vọng sẽ góp phần phục hồi thị trường lao động qua việc hỗ trợ, thu hút NLĐ quay lại nơi làm việc.