Bội chi ngân sách năm 2022 khoảng 3,6% GDP

(ĐTTCO) - Báo cáo bổ sung về tài chính - ngân sách gửi đến Quốc hội, Bộ Tài chính cho biết, bội chi ngân sách nhà nước năm 2022 khoảng 342.600 tỷ đồng, bằng 3,6% GDP, giảm 61.700 tỷ đồng so với dự toán (404.300 tỷ đồng, bằng 4,3% GDP).
Bội chi ngân sách năm 2022 khoảng 3,6% GDP

Trong đó, bội chi ngân sách trung ương giảm 45.900 tỷ đồng, bội chi ngân sách địa phương giảm 15.800 tỷ đồng.

Đến hết ngày 31-12-2022, dư nợ công khoảng 38% GDP, dư nợ Chính phủ khoảng 34,7% GDP, dư nợ nước ngoài của quốc gia khoảng 36,8% GDP, thấp hơn trần quy định. Quý I-2023, tổng thu đạt 494.000 tỷ đồng, bằng 30,5% dự toán, tăng 2,2% so cùng kỳ năm 2022. Tổng chi ước đạt 363.400 tỷ đồng, bằng 17,5% dự toán, tăng 7,2% so cùng kỳ năm 2022.

Nhận định những tháng còn lại của năm 2023, nền kinh tế vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, áp lực lạm phát, rủi ro thị trường ngân hàng, tài chính; thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu tiếp tục ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và tài chính - ngân sách năm 2023, Bộ Tài chính đã nêu một số giải pháp cần chú trọng thực hiện để hoàn thành các mục tiêu dự toán ngân sách năm 2023. Trong đó, sẽ tiếp tục điều hành chi ngân sách nhà nước một cách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, trong phạm vi dự toán Quốc hội quyết định.

Thực hiện rà soát, cắt giảm các khoản kinh phí thường xuyên ngân sách trung ương đã giao cho các bộ, cơ quan trung ương nhưng đến ngày 30-6-2023 mà chưa phân bổ, giao dự toán cho các đơn vị sử dụng ngân sách.

Về việc triển khai hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp, Bộ Tài chính cho biết, tổng số tiền miễn, giảm, gia hạn tiền thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất hết năm 2022 khoảng 200.300 tỷ đồng. Cùng với đó, tính đến ngày 31-12-2022, ngân sách nhà nước đã bổ sung 4.361 tỷ đồng cho 32 địa phương để thực hiện hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28-3-2022 của Thủ tướng Chính phủ (lũy kế đến nay đã bổ sung 4.389 tỷ đồng cho 38 địa phương).

Ngân sách cũng đã thực hiện cấp bù chênh lệch lãi suất tín dụng (2%) cho các ngân hàng thương mại và Ngân hàng Chính sách xã hội đến hết năm 2022 là 859 tỷ đồng.

Các tin khác