SCIC lãi hơn 4.000 tỉ đồng trong 6 tháng

(ĐTTCO)-Lợi nhuận gộp từ hoạt động đầu tư đạt hơn 4.565 tỉ đồng. Trừ các khoản chi phí hoạt động, SCIC đạt lãi ròng hợp nhất hơn 4.000 tỉ đồng, tăng 16,7% so cùng kỳ năm ngoái.

(ĐTTCO)-Lợi nhuận gộp từ hoạt động đầu tư đạt hơn 4.565 tỉ đồng. Trừ các khoản chi phí hoạt động, SCIC đạt lãi ròng hợp nhất hơn 4.000 tỉ đồng, tăng 16,7% so cùng kỳ năm ngoái.

 

Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm đạt gần 5.752 tỉ đồng doanh thu từ hoạt động đầu tư và kinh doanh vốn, trong khi chi phí cho hoạt động chỉ gần 1.186 tỉ đồng.

Lợi nhuận gộp từ hoạt động đầu tư đạt hơn 4.565 tỉ đồng. Trừ các khoản chi phí hoạt động, SCIC đạt lãi ròng hợp nhất hơn 4.000 tỉ đồng, tăng 16,7% so cùng kỳ năm ngoái.

Tại thời điểm 30.6, tổng tài sản của SCIC đạt hơn 71.876 tỉ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn hơn 38.700 tỉ đồng, tài sản dài hạn gần 33.000 tỉ đồng. Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong phần tài sản là các khoản đầu tư tài chính, với tổng giá trị gần 68.000 tỉ đồng. Mới đây, SCIC cho biết đã lựa chọn được liên danh tư vấn để tiến hành bán 9% vốn nhà nước tại Vinamilk.

Các tin khác