Từ khóa: #số điện thoại di động

Khi nhà văn làm shipper

Khi nhà văn làm shipper

(ĐTTCO) - “Chào anh nhà văn, tôi muốn mua một lạng yến tổ, không biết anh có vui lòng giúp tôi không?”.