Số DNNN cổ phần hóa cao gấp 2 lần năm 2013

Tính đến 20/6 đã sắp xếp được 58 doanh nghiệp, trong đó cổ phần hóa 38 doanh nghiệp, giải thể 2 doanh nghiệp, sáp nhập 15 doanh nghiệp và đề nghị phá sản 3 doanh nghiệp.

Tính đến 20/6 đã sắp xếp được 58 doanh nghiệp, trong đó cổ phần hóa 38 doanh nghiệp, giải thể 2 doanh nghiệp, sáp nhập 15 doanh nghiệp và đề nghị phá sản 3 doanh nghiệp.

Nhận định về tốc độ cổ phần hóa thời gian gần đây, Bộ Tài chính cho biết kết quả này là chuyển biến đáng kể so với các năm gần đây.

Dự tính đến cuối năm 2014 sẽ có khoảng 200 doanh nghiệp và cuối Quý III/2015 sẽ có toàn bộ các doanh nghiệp được phê duyệt phương án cổ phần hóa để tiến hành bán cổ phần lần đầu.

Về phương án cổ phần hóa tập đoàn, tổng công ty Nhà nước, 6 tháng đầu năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt 12 phương án (Tập đoàn Dệt May Việt Nam và  11 tổng công ty nhà nước), nhiều gấp 2 lần so với năm 2013.

Tính đến ngày 20/6, Bộ Tài chính đã sắp xếp 58 doanh nghiệp, trong đó cổ phần hóa 38 doanh nghiệp, giải thể 2 doanh nghiệp, sáp nhập 15 doanh nghiệp và đề nghị phá sản 3 doanh nghiệp. 

Về cổ phần hóa DNNN, đã có 297 doanh nghiệp thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa, 159 doanh nghiệp đang tiến hành xác định giá trị doanh nghiệp, 67 đơn vị đã có quyết định công bố giá trị doanh nghiệp, 38 doanh nghiệp đã được phê duyệt phương án cổ phần hóa, 31 doanh nghiệp đã bán cổ phần lần đầu.

Nhiều đơn vị đã triển khai khá tích cực và có kết quả tốt là: Giao thông Vận tải, Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

Bộ Tài chính cũng chỉ ra một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện như: Các khoản đầu tư ngoài ngành có hiệu quả thấp, một số thua lỗ, không bảo toàn được giá trị ban đầu.

Để hoàn thành có hiệu quả Đề án tái cơ cấu DNNN, Bộ Tài chính đã kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước thực hiện các giải pháp như: Tiếp tục quán triệt tới các cấp, các ngành và DNNN về kế hoạch, lộ trình tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong các năm 2014-2015; coi đây là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm cần kiên quyết hoàn thành.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước chỉ  đạo tập trung, quyết liệt hơn để đạt được kết quả tái cơ cấu DNNN đã đề ra, đặc biệt là cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Đối với 159 doanh nghiệp đang xác định giá trị doanh nghiệp, phấn đấu đến Quý III/2014 tất cả đều công bố được giá trị doanh nghiệp và cuối Quý IV/2014 phê duyệt xong phương án cổ phần hóa.

Đối với 135 doanh nghiệp chưa thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa, trong quý III/2014 cần thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa và bắt tay vào việc xác định giá trị doanh nghiệp, phấn đấu hết Quý II/2015 công bố được giá trị doanh nghiệp và Quý III/2015 phê duyệt xong phương án cổ phần hóa.

Các tin khác