Số lượng DN thành lập mới đã vượt DN rút lui khỏi thị trường

(ĐTTCO) - Bình quân một tháng cả nước có 18.400 doanh nghiệp (DN) thành lập mới và quay trở lại hoạt động, nhưng cũng có tới 15.000 DN rút khỏi thị trường. 
Số lượng DN thành lập mới đã vượt DN rút lui khỏi thị trường

Báo cáo tình hình kinh tế xã hội quý III và 9 tháng năm 2023 do Tổng cục Thống kê mới công bố cho thấy, tháng 9 cả nước có 12.684 DN thành lập mới, giảm 9,7% so với tháng trước và tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời có 5.808 DN quay trở lại hoạt động, giảm 7,2% so với tháng trước và tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Tính chung 9 tháng năm, cả nước có 116.300 DN đăng ký thành lập mới, tăng 3,1% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, còn có 48.900 DN quay trở lại hoạt động, giảm 3,2% so với 9 tháng năm 2022, nâng tổng số DN thành lập mới và DN quay trở lại hoạt động trong 9 tháng lên 165.200 DN, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm trước.

Bình quân một tháng có 18.4000 DN thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Cũng trong tháng 9, có 4.124 DN đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 20,4% so với tháng trước và tăng 40,5% so với cùng kỳ năm 2022; có 5.273 DN ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 1,1% và tăng 25,9%; có 1.441 DNhoàn tất thủ tục giải thể, tăng 4,8% và giảm 4,9%.

Tính chung 9 tháng, số DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 75.800 DN, tăng 21,2% so với cùng kỳ năm trước; 46.100 DN ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 26,9%; 13,2 nghìn DN hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 4,3%.

Bình quân một tháng có 15.000 DN rút lui khỏi thị trường.

Các tin khác