Tăng kịch trần trong ngày chào sàn UPCoM, vốn hoá VAB đạt hơn 8.400 tỷ đồng

(ĐTTCO) - Dù chào sàn trong điều kiện thị trường không thuận lợi nhưng mã VAB của Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) vẫn tăng hết biên độ 40%.


Tăng kịch trần trong ngày chào sàn UPCoM, vốn hoá VAB đạt hơn 8.400 tỷ đồng

VBA đạt mức tăng kịch khung 40% theo quy định của sàn UPCoM ngay từ những phút giao dịch đầu tiên, từ mức giá tham chiếu 13.500 đồng/CP lên 19.800 đồng/CP. Ở mức giá này, vốn hoá của VietABank đạt 8.420 tỷ đồng, tăng hơn 2.420 tỷ đồng so với mức giá tham chiếu.

Tại lễ chào sàn, đại diện VietABank cũng cập nhật kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm. Theo đó, lợi nhuận trước thuế 6 tháng của VietABank đạt 406,9 tỷ đồng (tăng 173% và xấp xỉ lợi nhuận trước thuế của cả năm 2020), huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 65.316 tỷ đồng (tăng 18,7%), dư nợ cho vay đạt 51.369 tỷ đồng (tăng 11%), tỷ lệ nợ xấu đến 31-12-2020 là 2,3%.

Trước đó, VietABank là 1 trong 17 ngân hàng hoàn tất mua lại trước hạn toàn bộ trái phiếu đặc biệt đã bán cho VAMC. Kết quả xử lý sớm nợ VAMC giúp ngân hàng này giảm áp lực về chi phí dự phòng rủi ro, lành mạnh hóa chất lượng tài sản và tạo đà tăng trưởng lợi nhuận cho các năm tiếp theo.  

Năm 2021, VietABank đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 97.075 tỷ đồng, tăng 12,2% và lợi nhuận trước thuế đạt 658 tỷ đồng, tăng 61,7% so với năm 2020, tỷ lệ nợ xấu kiểm soát theo quy định dưới 3%.

Cũng theo đại diện VietABank, việc đưa CP lên sàn là tiền đề cho sự tăng trưởng mạnh mẽ của VietABank trong giai đoạn tiếp theo để đáp ứng mong đợi từ các cổ đông, trở thành lựa chọn tin cậy của các NĐT trong và ngoài nước.

Các tin khác