Tập đoàn Phonsavanh đầu tư 1 tỷ USD vào Hà Tĩnh

Tập đoàn Phongsavanh đề nghị được đầu tư phát triển cảng Vũng Áng có mô hình dịch vụ toàn diện, bao gồm: dịch vụ hệ thống kho hàng, dịch vụ hệ thống bãi container, dịch vụ hệ thống kho cho các nguyên liệu thô, kho lưu trữ xăng dầu quy mô lớn.
 

Sau chuyến tham quan, khảo sát tại KKT Vũng Áng và làm việc với Công ty CP Vũng Áng Việt - Lào vào sáng 04/11, Chủ tịch Tập đoàn Phongsavanh Ot Phông Xả Vẳn đã chính thức đề xuất với UBND tỉnh Hà Tĩnh một số nội dung hợp tác đầu tư.

Tập đoàn Phongsavanh đề nghị được đầu tư phát triển cảng Vũng Áng có mô hình dịch vụ toàn diện, bao gồm: dịch vụ hệ thống kho hàng, dịch vụ hệ thống bãi container, dịch vụ hệ thống kho cho các nguyên liệu thô, kho lưu trữ xăng dầu quy mô lớn.

Bên cạnh đó, tập đoàn cũng mong muốn được cấp phép thành lập công ty vận tải xuyên biên giới (vận tải quốc tế); được đầu tư tại khu vực cầu cảng số 7, 8, 9 và tham gia đầu tư với Công ty CP Vũng Áng Việt - Lào tại khu vực cầu cảng số 1, 2, 3. Đồng thời, được thuê đất để xây dựng trụ sở và ký biên bản ghi nhớ để có cơ sở chính thức thực hiện các dự án đầu tư trong thời gian sớm nhất.

Ngoài ra, với tiềm lực tài chính của mình, tập đoàn đề xuất được mua 20-50% cổ phần của Công ty CP Cảng Vũng Áng Việt - Lào.

Khi dự án đi vào hoạt động, sẽ được quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng của Thái Lan, Singapore và nhiều nước khác ở Đông Nam Á. Đặc biệt là sử dụng lao động tại Hà Tĩnh, vật liệu xây dựng do Việt Nam sản xuất.

Dự kiến, tổng kinh phí đầu tư khoảng 1 tỷ USD.

Các tin khác