Thành lập Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Thủ Thiêm

(ĐTTCO) - UBND TPHCM đã ban hành quyết định thành lập Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Thủ Thiêm với nhiệm vụ quản lý đầu tư phát triển đô thị trong khu vực Thủ Thiêm.

Thành lập Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Thủ Thiêm

Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Thủ Thiêm trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dịch vụ - Tư vấn đầu tư - Xây dựng Thủ Thiêm (trực thuộc Ban Quản lý đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm) và tổ chức lại Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo quyết định, Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Thủ Thiêm có chức năng giúp UBND TPHCM thực hiện một số nhiệm vụ quản lý đầu tư phát triển đô thị trong khu vực phát triển đô thị Thủ Thiêm, bao gồm: quản lý, giám sát quá trình đầu tư phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch; đảm bảo sự kết nối đồng bộ và quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung, kết nối hạ tầng kỹ thuật giữa các dự án trong giai đoạn đầu tư xây dựng.

Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Thủ Thiêm trực tiếp quản lý các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước được UBND TP giao; thực hiện một số nhiệm vụ khác về triển khai khu vực phát triển đô thị Thủ Thiêm được UBND TPHCM giao.

Ngoài ra, Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Thủ Thiêm chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng kế hoạch 5 năm và hằng năm để thực hiện khu vực phát triển đô thị Thủ Thiêm, trình UBND TP phê duyệt và tổ chức thực hiện.

Quyết định của UBND TPHCM cũng cho phép Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Thủ Thiêm được tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư trong khu vực phát triển đô thị Thủ Thiêm; nghiên cứu, đề xuất các chính sách ưu đãi, cơ chế đặc thù áp dụng đối với hoạt động đầu tư xây dựng trong khu vực phát triển đô thị Thủ Thiêm.

Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Thủ Thiêm còn có chức năng lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị để trình thẩm định nếu được UBND TP giao. Lập kế hoạch lựa chọn chủ đầu tư dự án đầu tư phát triển đô thị, trình UBND TP quyết định. Hướng dẫn, hỗ trợ các chủ đầu tư trong quá trình chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án đầu tư phát triển đô thị.

Các tin, bài viết khác