Thêm Bibica xin chuyển sàn để giảm tải cho HoSE

(ĐTTCO) - Sở Giao dịch CK TPHCM (HoSE) vừa nhận được Công văn số 69/BBC-2021 và Nghị quyết số 70/BBC-2021 của CTCP Bibica (BBC) đề nghị chuyển giao dịch CP từ HoSE sang HNX.
Thêm Bibica xin chuyển sàn để giảm tải cho HoSE
Trước đó, CTCP Giống cây trồng Miền Nam (NSC) cũng đã gởi công văn và nghị quyết HĐQT về việc chuyển niêm yết sang HNX nhằm giảm tải cho HoSE.
Trước đó, UBCKNN có Tờ trình 25/TTr-UBCK ngày 2-3 gởi Bộ Tài chính về việc tạm thời chuyển giao dịch CP niêm yết từ HoSE sang HNX để giảm tải cho hệ thống giao dịch của HOSE.
Được sự chấp thuận của Bộ Tài chính, UBCKNN thông báo và hướng dẫn HoSE, HNX và Trung tâm Lưu ký CK Việt Nam (TTLKCK) thực hiện. Theo đó, nếu doanh nghiệp có nguyện vọng chuyển niêm yết từ HoSE sang HNX phải có công văn yêu cầu, kèm theo nghị quyết HĐQT hoặc ĐHCĐ.
HNX khẩn trương tiếp nhận, xử lý cho doanh nghiệp giao dịch CP từ HoSE, không xem xét lại hồ sơ theo quy trình niêm yết mới. Các cơ chế giao dịch, giám sát giao dịch, quản lý niêm yết, chế độ báo cáo và công bố thông tin sẽ được áp dụng như doanh nghiệp niêm yết trên HNX.

Các tin khác