Thu phí dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn cồng kềnh

(ĐTTCO) - Nhằm khắc phục tình trạng bỏ chất thải rắn cồng kềnh không đúng nơi quy định, UBND TPHCM vừa giao các đơn vị cung ứng dịch vụ quét dọn, thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận - huyện xây dựng đề án, tổ chức thực hiện dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn cồng kềnh. 
Thu phí dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn cồng kềnh
Trong đó, xây dựng phương thức tổ chức thu gom tại nguồn; xác định địa điểm tại địa phương để thiết lập điểm tập kết tiếp nhận và xử lý sơ bộ các loại chất thải rắn cồng kềnh theo cơ chế thị trường; tăng cường tái sử dụng và tái chế các loại chất thải rắn cồng kềnh đã tiếp nhận, các thành phần không thể tái sử dụng, tái chế được vận chuyển đến các khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt của TP để xử lý.
Xây dựng và ban hành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn cồng kềnh để thỏa thuận cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn cồng kềnh với chủ nguồn thải, hộ gia đình; công bố công khai cho người dân biết số điện thoại liên hệ và cách thức thu gom để người dân dễ dàng, thuận lợi trong việc tiếp cận dịch vụ. UBND quận - huyện thực hiện tuyên truyền, thông tin rộng rãi về dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn cồng kềnh đến các cá nhân, hộ gia đình, chủ nguồn thải, cơ quan, tổ chức trên địa bàn.
Bố trí vị trí tiếp nhận chất thải rắn cồng kềnh tại các trạm trung chuyển; tổ chức lắp đặt camera giám sát tại các vị trí thường xuyên có chất thải rắn cồng kềnh thải bỏ không đúng nơi quy định; tăng cường kiểm tra, xử phạt vi phạm đối với các trường hợp không tuân thủ việc bỏ thải đúng nơi quy định, gây ô nhiễm môi trường, mỹ quan đô thị.

Các tin khác