TPHCM: 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm hỗ trợ DN trong dịch Covid-19

(ĐTTCO)- Chiều ngày 21-4, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến đã ký Kế hoạch số 1455/KH-UBND nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong và sau dịch Covid-19 khắc phục khó khăn, sớm ổn định sản xuất kinh doanh, qua đó góp phần duy trì ổn định kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn từ nay đến ngày 31-12-2020. 
TPHCM: 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm hỗ trợ DN trong dịch Covid-19

Cụ thể, UBND TP yêu cầu sở ngành, quận - huyện phải theo dõi, nắm bắt sát tình hình hoạt động, khó khăn của doanh nghiệp để đề xuất giải quyết cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (đặc biệt doanh nghiệp vừa và nhỏ) và người lao động. Các Sở ngành phải chủ động phối hợp và đồng bộ theo yêu cầu: Sở phụ trách lĩnh vực phải nắm toàn diện, Sở chuyên ngành phải hướng dẫn cụ thể các chính sách (phải xây dựng bộ tiêu chí ưu tiên của từng ngành). 

Tập trung triển khai 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Tập trung hỗ trợ doanh nghiệp duy trì sản xuất kinh doanh trong điều kiện đảm bảo an toàn Các Sở ban ngành thành phố, UBND 24 quận - huyện tham mưu các nội dung: Thứ nhất, rà soát, khảo sát nhu cầu cần được hỗ trợ của các hộ kinh doanh và doanh nghiệp trên địa bàn để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh theo Bộ tiêu chí an toàn của thành phố đã ban hành; Xây dựng các bộ tiêu chí xếp hạng ưu tiên hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh (đảm bảo các yêu cầu: chính xác, dễ phân loại, áp dụng) và tổ chức hướng dẫn thực hiện đối với từng ngành, lĩnh vực do các Sở, ngành phụ trách.

Tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp giảm các thủ tục hành chính để hỗ trợ lưu thông hàng hóa trên địa bàn; trong đó có các thủ tục hải quan để duy trì các hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu thành phố. 

Thứ hai, hỗ trợ giảm chi phí sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp (đang sản xuất; tạm ngừng sản xuất) và chi phí sinh hoạt cho người dân. 

Giao Cục Thuế thành phố xây dựng Bộ tiêu chí hướng dẫn các trường hợp được miễn, giảm và giãn thuế do ảnh hưởng của dịch Covid-19; triển khai ngay việc gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất (theo thủ tục gia hạn trực tuyến) áp dụng tại Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ; phối hợp UBND 24 quận - huyện rà soát danh sách các hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh để thực hiện hỗ trợ theo chính sách của Chính phủ. 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Bộ tiêu chí hướng dẫn ưu tiên miễn, giảm, hoãn thời hạn nộp tiền thuê đất do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Bảo hiểm xã hội thành phố hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. 

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp 24 quận - huyện, các ngành đẩy mạnh các dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố (Hepza), Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố và UBND 24 quận - huyện tiến hành khảo sát, đánh giá, xây dựng Bộ tiêu chí hướng dẫn hỗ trợ người lao động bị mất việc làm trên địa bàn do ảnh hưởng cùa dịch bệnh; phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, UBND 24 quận - huyện triển khai các chính sách hỗ trợ người lao động trong tình hình dịch bệnh theo chủ trương của Chính phủ và Ủy ban nhân dân thành phố. 

Thứ ba, hỗ trợ đổi mới công nghệ phục vụ sản xuất kinh doanh. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND TP sửa đổi, bổ sung Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 ban hành quy định về thực hiện Chương trình kích cầu đầu tư của TPHCM nhằm hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp đầu tư đổi mới trang thiết bị, công nghệ; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020.   

Sở Công Thương báo cáo UBND TP về bổ sung Danh mục nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực và nhóm sản phẩm công nghiệp tiềm năng được hỗ trợ lãi vay tham gia vào Chương trình kích cầu đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ của TP.HCM theo Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND ngày 08/10/2018 của HĐND thành phố.  

Thứ tư, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh sau dịch Covid-19. NHNN Chi nhánh TP.HCM làm việc với các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố để thực hiện cân đối, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xét duyệt hồ sơ vay vốn, nâng cao khả năng tiếp cận vốn vay của khách hàng; kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ, giảm phí... đối với khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. 

Phối hợp Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch tổ chức Chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp năm 2020, với chủ đề “Hỗ trợ doanh nghiệp về vốn để phục hồi sản xuất kinh doanh sau dịch Covid-19”. Xây dựng Bộ tiêu chí hướng dẫn ưu tiên tiếp cận gói hỗ trợ tín dụng 285.000 tỷ đồng trong trường hợp Chính phủ cho phép thành phố tham gia triển khai thực hiện.  

Sở Công Thương tham mưu UBND TP các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu, đề xuất nhóm mặt hàng và thị trường cụ thể cần thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại để đẩy mạnh xuất khẩu trong năm 2020. 

Sở Du lịch tham mưu xây dựng Bộ tiêu chí và các chương trình kích cầu du lịch, phát triển các sản phẩm du lịch mới và nâng chất các sản phẩm du lịch hiện tại sau dịch Covid-19. 

Sở Giao thông vận tải nghiên cứu các chính sách để giải quyết các khó khăn của doanh nghiệp vận tải, giảm chi phí cho doanh nghiệp. 

UBND 24 quận - huyện thực hiện rà soát và chủ động hỗ trợ các hộ kinh doanh và doanh nghiệp trên địa bàn có giải pháp giảm rủi ro để được tái sản xuất kinh doanh theo Bộ chỉ số đánh giá tính rủi ro lây nhiễm vi rút corona tại doanh nghiệp trên địa bàn thành phố; thực hiện khảo sát và giải quyết chính sách cho người lao động gặp khó khăn do phải nghỉ việc từ các nguồn hỗ trợ của Trung ương, Thành phố và Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM. 

Các tin, bài viết khác

ĐỌC NHIỀU NHẤT

Ảnh minh họa: Reatimes.vn

Định hướng chính sách tài khóa nghịch chu kỳ

(ĐTTCO) - Những nỗ lực mở rộng tài khóa và tiền tệ của Chính phủ gần đây chưa thể đảm bảo sự hồi phục chắc chắn của nền kinh tế. Vì vậy, thay vì lạm dụng các công cụ tiền tệ, nên theo đuổi định hướng chính sách tài khóa nghịch chu kỳ.