TPHCM: 9.963 tỷ đồng đầu tư 36 dự án chống ngập

(ĐTTCO).- Chiều 17-4, Văn phòng UBND TPHCM cho biết, UBND TP vừa kiến nghị Bộ KH-ĐT sớm xem xét trình Thủ tướng Chính phủ thông qua chủ trương đầu tư của 36 dự án chống ngập với tổng mức đầu tư là 9.963 tỷ đồng từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp (SCIC).

(ĐTTCO).- Chiều 17-4, Văn phòng UBND TPHCM cho biết, UBND TP vừa kiến nghị Bộ KH-ĐT sớm xem xét trình Thủ tướng Chính phủ thông qua chủ trương đầu tư của 36 dự án chống ngập với tổng mức đầu tư là 9.963 tỷ đồng từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp (SCIC).

Theo đó, Bộ KH-ĐT hỗ trợ TPHCM trong việc kêu gọi bố trí vốn ODA để thực hiện các dự án chống ngập TP (dự án xây dựng nhà máy xử lý nước thải và hệ thống cống bao khoảng 26.363 tỷ đồng).

Đối với các dự án thuộc Chương trình giảm ngập nước giai đoạn 2016 - 2020, TP kiến nghị Bộ KH-ĐT trình Thủ tướng Chính phủ cho phép được khởi công vào năm kế hoạch trong trường hợp dự án được phê duyệt sau ngày 31-10 năm trước năm kế hoạch (được triển khai dự án ngay sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt) như Chương trình giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông giai đoạn 2016 - 2020 đã được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thông qua tại Thông báo số 44/TB-VPCP ngày 25 -1-2017).

 Cống kiểm soát ngăn triều rạch Nhảy-rạch Ruột Ngựa tại khu vực phường 16, quận 8.

Cống kiểm soát ngăn triều rạch Nhảy-rạch Ruột Ngựa tại khu vực phường 16, quận 8.

Theo UBND TPHCM, chương trình giảm ngập nước giai đoạn 2016 - 2020 với tổng nguồn vốn đầu tư là 73.057 tỷ đồng bao gồm nhiều dự án đang và sẽ triển khai thực hiện bằng nhiều nguồn vốn khác nhau (nguồn ngân sách thành phố, ngân sách Trung ương từ nguồn SCIC, ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu, xã hội hóa (PPP), vận động nguồn ODA (có thể kết hợp PPP)).

Theo đó, tổng mức đầu tư xây dựng các dự án thuộc Quy hoạch 752 là khoảng 53.000 tỷ đồng. Cụ thể, xây dựng 3 hồ điều tiết là 950 tỷ đồng, trong đó 50 tỷ đồng (SCIC) và 900 tỷ đồng (PPP); xây dựng, cải tạo hệ thống thoát nước giải quyết ngập do mưa: 10.373 tỷ đồng, trong đó 5.934 tỷ đồng (NSTP) và 4.439 tỷ đồng (Ngân sách Trung ương nguồn SCIC); cải tạo rạch Xuyên Tâm là 5.100 tỷ đồng (PPP từ nguồn PSIF - JICA); xây dựng nhà máy xử lý nước thải và hệ thống cống bao: 26.363 tỷ đồng (ODA, có thể kết hợp PPP); quản lý rủi ro ngập khu vực TP là 9.789 tỷ đồng (ODA vay Ngân hàng Thế giới).

Các dự án thuộc Quy hoạch 1547 có tổng mức đầu tư khoảng  21.000 tỷ đồng. Cụ thể, dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) là 9.926 tỷ đồng (PPP-BT); dự án bờ tả sông Sài Gòn là 1.169 tỷ đồng, trong đó 404 tỷ đồng (Ngân sách TP), 444 tỷ đồng (ngân sách Trung ương nguồn SCIC) và 321 tỷ đồng (ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu); dự án cống kiểm soát triều sông Kinh: 1.200 tỷ đồng (PPP); dự án nạo vét cải tạo 8 trục tiêu thoát nước chính là 8.187 tỷ đồng, trong đó, 5.030 tỷ đồng (ngân sách Trung ương nguồn SCIC) và 3.157 tỷ đồng (PPP). Nguồn vốn ngân sách TP là 6.338 tỷ đồng (bố trí mỗi năm 1.300 tỷ đồng); nguồn vốn ngân sách Trung ương từ nguồn SCIC là 9.963 tỷ đồng và vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu là 321 tỷ đồng; nguồn xã hội hóa (PPP) là 20.283 tỷ đồng; nguồn vận động nguồn ODA (có thể kết hợp PPP) là 36.152 tỷ đồng.

Các tin khác