TPHCM huy động đạt hơn 1,34 triệu tỷ đồng

Thông tin trên do ông Tô Duy Lâm, Giám đốc NHNN-Chi nhánh TPHCM cho biết tại Hội nghị tổng kết hoạt động ngân hàng năm 2014,triển khai nhiệm vụ năm 2015 của ngành ngân hàng do NHNN Việt Nam, Chi nhánh TPHCM tổ chức ngày 26-1.
 

(ĐTTC) - Huy động vốn và cho vay vốn trên địa bàn TPHCM đã đạt trên triệu tỷ trong năm 2014, cụ thể huy động vốn đạt hơn 1,34 triệu tỷ đồng, tăng 14,8% so với cuối năm 2013 và dư nợ tín dụng đạt trên 1,06triệu tỷ đồng, tăng 12,1%. Năm 2015, TP đặt chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng khoảng 13%.

Thông tin trên do ông Tô Duy Lâm, Giám đốc NHNN-Chi nhánh TPHCM cho biết tại Hội nghị tổng kết hoạt động ngân hàng năm 2014,triển khai nhiệm vụ năm 2015 của ngành ngân hàng do NHNN Việt Nam, Chi nhánh TPHCM tổ chức ngày 26-1.

Về tình hình tín dụng, đến cuối năm 2014, tín dụng VNĐ chiếm tỷ trọng cao trong tổng dư nợ tín dụng, đạt 903.318 tỷ đồng, chiếm 84,6% trong tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn, tăng 12,7% so với cuối năm 2013. Trong khi đó tín dụng ngoại tệ đạt 164.519 tỷ đồng, chiếm 15,4% trong tổng dư nợ và tăng 8,9% so với cuối năm 2013.

Theo kỳ hạn nợ thì tín dụng ngắn hạn đạt 515.623 tỷ đồng, chiếm 48,3% và giảm 1,4% so với cuối năm 2013; tín dụng trung dài hạn đạt 552.214 tỷ đồng, chiếm 51,7% và tăng 28,4% so với cuối năm 2013.

So với cuối năm 2013, nợ xấu của hệ thống ngân hàng trên địa bàn Thành phố tăng. Nguyên nhân chính của tình hình này chủ yếu do 02 yếu tố mang tính kỹ thuật. Thứ nhất do thực hiện Thông tư 02 và Thông tư 09 về phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro, theo đó việc phân loại nợ được thực hiện chặt chẽ hơn, phù hợp với thông lệ quốc tế hơn.

Thứ hai việc đánh giá nợ xấu minh bạch và rõ ràng hơn, đặc biệt đối với các tổ chức tín dụng (TCTD) có các vụ án lớn phát sinh liên quan đến hoạt động tín dụng, nợ xấu tăng cao. Phần lớn nợ xấu trên địa bàn tăng trong thời gian gần đây, do phát sinh nợ xấu tại các TCTD này.

Cũng theo ông Tô Duy Lâm, tình hình hoạt động ngân hàng trên địa bàn trong năm 2014 còn gắn liền với các kết quả quan trọng khác. Đó là đáp ứng tốt nhất nhu cầu vốn cho nền kinh tế với hiệu quả của các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Đặc biệt, chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp đã tổ chức được 31 đợt ký kết, với tổng số tiền ký kết đạt 40.057 tỷ đồng, cho 1.143 khách hàng (gồm 1.078 doanh nghiệp, 58 hộ sản xuất kinh doanh, 6 hợp tác xã, 1 trung tâm dạy nghề) vay vốn.

Trong năm 2015, NHNN chi nhánh TPHCM đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng khoảng 13%, tăng trưởng vốn huy động khoảng 12%, tỷ lệ nợ xấu dưới 3%. Trên cơ sở định hướng điều hành chính sách tiền tệ, ngân hàng của NHTW, NHNN chi nhánh TPHCM định hướng phát triển của hệ thống ngân hàng trên địa bàn trong năm 2015 vẫn tập trung 03 nhiệm vụ trọng tâm.

Đó là tiếp tục thực hiện quá trình tái cơ cấu hoạt động và đổi mới mô hình tăng trưởng. Tập trung các giải pháp xử lý nợ xấu và tăng trưởng tín dụng hiệu quả gắn liền với các chương trình tín dụng và hoạt động tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.Mở rộng và phát triển các hoạt động dịch vụ ngân hàng.

Các tin khác