TPHCM: Kiến nghị giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ

(ĐTTCO) - UBND TPHCM vừa kiến nghị một số giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ (CNHT) trong thời gian tới.
TPHCM: Kiến nghị giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ
Theo đó, đối với Trung ương, UBND TPHCM kiến nghị bố trí kinh phí và thực hiện các chương trình, đề án CNHT trong đó có hỗ trợ các địa phương thực hiện; quy hoạch và tổ chức kết nối liên kết vùng trong cung ứng sản phẩm CNHT cho các doanh nghiệp FDI, các chuỗi cung ứng toàn cầu; xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu cũng như vận hành có hiệu quả Cổng cơ sở dữ liệu CNHT quốc gia để các địa phương, doanh nghiệp có thể tham gia truy cập và kết nối; thu hút các doanh nghiệp FDI lớn, sản xuất các sản phẩm hoàn chỉnh, đặt nhà máy sản xuất cấp khu vực tại Việt Nam để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp CNHT trong nước tham gia cung ứng sản phẩm CNHT.
Ngoài ra, cần đàm phán và giám sát thực hiện cam kết nội địa hóa của các doanh nghiệp FDI. Các Bộ, ngành sớm ban hành các văn bản hướng dẫn và phối hợp chặt chẽ trong việc áp dụng các chính sách ưu đãi về thuế. 
Trong thời gian tới, TPHCM thực hiện tốt Chương trình kích cầu đầu tư nhằm tạo điều kiện hỗ trợ cho doanh nghiệp đầu tư đổi mới máy móc thiết bị - công nghệ, mở rông sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; tổ chức kết nối doanh nghiệp-ngân hàng để giải quyết về vốn đầu tư cho lĩnh vực công nghiệp - CNHT hoặc lồng ghép với chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp của các quận - huyện.
Đồng thời, thường xuyên liên hệ với các tổ chức tài chính, các quỹ hỗ trợ phát triển trong và ngoài nước như JICA, Quỹ Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Quỹ phát triển khoa học công nghệ... để nắm bắt, gắn kết các nguồn vốn, định chế tài chính hỗ trợ khác nhằm tranh thủ nhiều nhất sự hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; thu hút các doanh nghiệp lớn sản xuất các sản phẩm hoàn chỉnh để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp CNHT TP tham gia cung ứng cho các doanh nghiệp này…

Các tin khác