TPHCM: Tăng các loại phí, lệ phí liên quan đến môi trường

(ĐTTCO) – Nhằm xử lý triệt để ô nhiễm môi trường trên địa bàn, UBND TPHCM sẽ đôn đốc cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng hoàn thành việc xử lý ô nhiễm; thường xuyên giám sát các cơ sở đã thực hiện rút tên, tránh để xảy ra trường hợp tái phạm.
TPHCM: Tăng các loại phí, lệ phí liên quan đến môi trường
Đồng thời, tâp trung nguồn lực triển khai hiệu quả Chương trình đột phá giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2016 – 2020, trong đó kiểm soát, ngăn chặn, giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí, nước mặt, nước ngầm, chất thải; kịp thời xử lý các vi phạm về môi trường; cải thiện chất lượng môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; gắn tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường; góp phần xây dựng TP sạch, xanh, bền vững. 
Ngoài ra, UBND TP cũng sẽ đề xuất tăng các loại phí, lệ phí cũng như đề xuất các loại phí, lệ phí mới vào hoạt động doanh nghiệp có ảnh hưởng đến môi trường. 
Để tháo gỡ các khó khăn, UBND TP kiến nghị Trung ương cấp phép đầu tư hoạt động đối với một số ngành có khả năng gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng của các cơ sở vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng; hướng dẫn xử lý đối với các trường hợp hoạt động không đúng ngành nghề đã đăng ký kinh doanh.
Kiến nghị  Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy trình rút tên đối với các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; trình các cấp có thẩm quyền sửa đổi Luật Xử lý vi phạm hành chính trong đó bổ sung biện pháp cưỡng chế bằng hình thức ngưng cung cấp điện, nước phục vụ sản xuất.
Phối hợp với Bộ Công Thương bổ sung các quy định ràng buộc trong việc cung cấp điện, nước cho các cá nhân, tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh khi các đơn vị này vi phạm hành chính thuộc trường hợp bị đình chỉ hoạt động.

Các tin khác