TPHCM tháo gỡ khó khăn giúp DN phục hồi

Ngày 5/7, Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX đã kết thúc sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương.

Ngày 5/7, Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX đã kết thúc sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương.

Kết luận hội nghị, ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng tâm của thành phố trong những tháng cuối năm 2014 là tập trung khai thác mọi tiềm năng, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp phục hồi sản xuất.

Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải nêu rõ Thành phố cần tìm kiếm thị trường mới, nhất là 4 nhóm ngành công nghiệp và 9 nhóm ngành dịch vụ là thế mạnh của thành phố. Chính quyền thành phố, cán bộ, công chức, viên chức phải thực sự đồng hành cùng doanh nghiệp trong lúc khó khăn.

Sự chia sẻ khó khăn của Nhà nước đối với doanh nghiệp là sức mạnh tinh thần, động viên doanh nghiệp vượt qua thách thức hiện nay, đồng thời góp phần tạo thêm điều kiện về vốn, thị trường, thời gian và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp.

Với các chủ trương, chính sách của mình, thành phố cần giải quyết 4 vấn đề đặt ra là: giải quyết hàng tồn kho, hỗ trợ thị trường và tăng đầu tư; giảm chi phí sản xuất - kinh doanh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hạ giá thành và tiêu thụ sản phẩm; mở rộng khả năng tiếp cận vốn tín dụng của doanh nghiệp và tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản.

Xuất phát từ thực tiễn, Bí thư Thành ủy yêu cầu thực hiện 4 vấn đề cơ bản là: từ cơ chế hỗ trợ lãi suất tín dụng có hiệu quả đối với khu vực nông nghiệp và nông thôn đang thực hiện và từ kinh nghiệm hỗ trợ kích cầu đầu tư trước đây, cần đánh giá để mở rộng hơn nữa đối với một số ngành hàng như cơ khí, điện tử viễn thông; các doanh nghiệp vừa và nhỏ sản xuất công nghiệp hỗ trợ; các doanh nghiệp xây dựng đang thực hiện chương trình nhà ở xã hội.

Quỹ bảo lãnh tín dụng thành phố phối hợp với Quỹ bảo lãnh tín dụng của Trung ương nối kết với hệ thống ngân hàng thương mại thực hiện chương trình hỗ trợ tín dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ duy trì và mở rộng sản xuất, sản xuất hàng xuất khẩu, thu mua chế biến nông-lâm-thủy hải sản.

Thành phố rà soát để xác định những doanh nghiệp khó khăn về thị trường, tín dụng để có cách hỗ trợ khác nhau, nhất là các doanh nghiệp bất động sản, doanh nghiệp xây dựng. Thành phố cần tiếp tục thể hiện tốt hơn nữa vai trò trung tâm thương mại trong tiêu thụ, tìm thị trường đối với sản xuất.

Trước tình trạng một số dự án BOT, BT, PPP đang gặp khó khăn từ cơ chế và cách thực hiện, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải đề nghị thành phố cần kịp thời tháo gỡ và thu hút đẩy mạnh các hình thức "công tư đối tác" trong xây dựng hạ tầng đô thị.

Thành phố phải có tác động mạnh mẽ, sớm lấy lại niềm tin của nhà đầu tư theo các hình thực xã hội hóa hạ tầng đô thị (giao thông, y tế, giáo dục...). Đặc biệt, việc cải cách hành chính cần được quan tâm hơn nữa, một dự án đầu tư từ khi cấp phép đến khi xây dựng vận hành phải qua hàng chục khâu, nơi nào cũng chậm và thậm chí còn nhũng nhiễu.

Vì vậy, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải cho rằng thành phố cần nhận thức rõ, dù khó khăn đến đâu, nếu bộ máy hành chính thực sự đồng hành cùng doanh nghiệp sẽ tạo niềm tin cho họ để vượt qua khó khăn. Hiệu quả cải cách hành chính phải được đánh giá bằng thực tiễn. Đây là trách nhiệm của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị của thành phố.

Với nhận định diễn biến tình hình Biển Đông và tác động của nó đối với chính trị, kinh tế, an ninh-quốc phòng và trật tự an toàn xã hội còn nhều phức tạp, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải cho rằng Đảng bộ thành phố, từng cấp, từng ngành trên địa bàn phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ, bám chắc chủ trương, phương thức đấu tranh, giải pháp ứng phó với tình hình của Trung ương để xử lý hiệu quả trong mọi tình huống.

Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải cũng cho biết Ban Thường vụ Thành ủy tiếp thu 11 ý kiến góp ý của Tờ trình về Đề án xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc để đạt yêu cầu cao nhất Đề án này đúng theo tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư, theo tinh thần chỉ đạo Kết luận 135 của Thành ủy.

Về chủ trương biên soạn Lịch sử Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1975-2015, đây là công trình đặc biệt quan trọng, tiếp theo cuốn Lịch sử Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1930-1975 đã được nhất trí cao.

Ban Thường vụ Thành ủy sẽ có kế hoạch cụ thể để thực hiện, đây là vấn đề quan trọng đối với Đảng bộ Thành phố, công trình phải đảm bảo tính khoa học cao, qua đây góp phần truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng, lòng tự hào về Đảng bộ của thành phố từ ngày thành lập đến nay.

Hội nghị cũng nhất trí việc thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội X Đảng bộ thành phố gồm: Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban nội dung và Tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X.

Trước đó, tại phiên thảo luận tổ và thảo luận hội trường, 97 đại biểu với 106 lượt phát biểu đã tập trung bàn các giải pháp về cơ chế, chính sách giúp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, chủ động mở rộng thị trường xuất khẩu, nhập khẩu, đầu tư vào những thị trường mới; giải pháp thúc đẩy tăng trưởng tín dụng cho 5 lĩnh vực ưu tiên.

Đồng thời, các đại biểu cũng bàn giải pháp nhằm tăng cương bảo đảm an ninh chính trị-trật tự toàn xã hội, nhất là khi có tình huống phức tạp; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2014.

Đặc biệt, các thảo luận tổ cũng đánh giá sự chuyển biến, kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" năm 2013...

Các tin khác