Trung Quốc công bố thu chi dự toán 2013 và 2014

Những hạng mục thu ngân sách chủ yếu gồm thuế giá trị gia tăng 2.052,792 tỷ NDT, đạt 98% dự toán; thuế tiêu dùng 823,027 tỷ NDT, đạt 96,3%; thuế tiêu thụ, thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu 1.400,334 tỷ NDT, đạt 88,2% dự toán, giảm 5,4%.

Trong báo cáo dự thảo về tình hình thực hiện dự toán trung ương và địa phương năm 2013 và dự toán trung ương địa phương năm 2014 trình kỳ họp thứ 2 Quốc hội Trung Quốc khóa 12 xem xét thảo luận, Bộ Tài chính nước này cho biết thu ngân sách cả nước năm ngoái đạt 12.914,29 tỷ NDT (tỷ giá khoảng 6 NDT = 1 USD), tăng 10,1% so với năm 2012. Trong khi đó, chi ngân sách là 13.974,426 tỷ NDT, tăng 10,9%.

Những hạng mục thu ngân sách chủ yếu gồm thuế giá trị gia tăng 2.052,792 tỷ NDT, đạt 98% dự toán; thuế tiêu dùng 823,027 tỷ NDT, đạt 96,3%; thuế tiêu thụ, thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu 1.400,334 tỷ NDT, đạt 88,2% dự toán, giảm 5,4%.

Nguồn thu thuế nhập khẩu thấp hơn dự toán chủ yếu là do tăng trưởng nhập khẩu thấp hơn kỳ vọng và những mặt hàng có tỷ lệ thuế cao giảm, giá cả một loạt các mặt hàng giảm.

Nguồn thu thuế thu nhập doanh nghiệp là 1.444,31 tỷ NDT, bằng 110,1% dự toán, chủ yếu là nhờ mức tăng lợi nhuận doanh nghiệp cao hơn dự đoán. Thu thuế thu nhập cá nhân đạt 391,884 tỷ NDT, bằng 102,7%.

Về chi ngân sách, ngân sách chi cho nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy lợi là 600,54 tỷ NDT, hoàn thành 96,9% dự toán, tăng 0,2%; chi cho việc làm và đảm bảo xã hội đạt 657,175 tỷ NDT, tăng 14,2%, tương đương 100,3% dự toán; chi cho y tế, khám chữa bệnh là 258,812 tỷ NDT, 99,4% dự toán, tăng 26,4%; chi cho giáo dục là 388,391 tỷ NDT, tăng 2,7% và bằng 94% dự toán.

Bộ Tài chính Trung Quốc cho biết dự toán thu chi ngân sách năm 2014 được đưa ra căn cứ vào sự thay đổi xu thế phát triển kinh tế xã hội nước này trong trung và dài hạn, nhu cầu chi cho các lĩnh vực trong vài năm tới và căn cứ vào những chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội và tình hình nhiệm vụ trọng điểm trong năm 2014 mà chính phủ xác định.

Dự toán thu ngân sách trung ương là 6.438 tỷ NDT (tăng 7%) so với số thực hiện năm 2013; cộng với 100 tỷ NDT từ Quỹ Bình ổn ngân sách Trung ương, do vậy tổng thu ngân sách trong năm nay là 6.538 tỷ NDT. Chi ngân sách trung ương dự kiến lên tới 7.488 tỷ NDT, tăng 9,3%, như vậy, sẽ thâm hụt 950 tỷ NDT, tăng 100 tỷ so với năm 2013. Thu ngân sách địa phương là 7.515 tỷ NDT (tăng 9%), cộng thêm 5.187,4 tỷ NDT trung ương hoàn thuế và chuyển thu ngân sách cho địa phương, do đó tổng thu ngân sách dự kiến 12.702,4 tỷ NDT.

Trong khi đó, dự toán chi ngân sách địa phương là 13.003,1 tỷ NDT (tăng 9%), cộng thêm chi hoàn vốn trái phiếu chính quyền địa phương 99,3 tỷ NDT, tổng chi địa phương là 13.102,4 tỷ NDT, thâm hụt 400 tỷ NDT, tăng so với năm 2013.

Như vậy, thu ngân sách nhà nước của Trung Quốc dự kiến đạt 13.953 tỷ NDT, tăng 8%, cộng thêm 100 tỷ NDT từ Quỹ Bình ổn ngân sách trung ương nên tổng thu ngân sách dự kiến là 14.053 tỷ NDT. Chi ngân sách dự kiến là 15.303,7 tỷ NDT, tăng 9,5%, cộng chi hoàn vốn trái phiếu chính quyền địa phương 99,3 tỷ NDT, tổng chi ngân sách dự kiến là 15.403 tỷ NDT, bội chi 1.350 tỷ NDT, tăng 150 tỷ NDT so với năm 2013, tỷ lệ thâm hụt khoảng 2,1%./

Các tin khác