​Từ 7-11, phân luồng giao thông ở Lăng Cha Cả

Nhằm giảm tình trạng kẹt xe ở nút giao thông Lăng Chả Cả (Q.Tân Bình), từ 8g ngày 7-11-2015, việc phân luồng giao thông tại đây được thực hiện như sau:

Nhằm giảm tình trạng kẹt xe ở nút giao thông Lăng Chả Cả (Q.Tân Bình), từ 8g ngày 7-11-2015, việc phân luồng giao thông tại đây được thực hiện như sau:

Tại giao lộ Phan Thúc Duyện - Trần Quốc Hoàn: cấm các loại xe lưu thông trên đường Phan Thúc Duyện (hướng từ đường Phan Đình Giót về Trần Quốc Hoàn) băng qua giao lộ Trần Quốc Hoàn đi Phan Thúc Duyện hoặc rẽ phải về Trần Quốc Hoàn.

Lộ trình thay thế như sau: Phan Đình Giót - Trần Quốc Hòan - Phan Thúc Duyện.

Tại giao lộ Cộng Hòa - Út Tịch: cấm ôtô từ đường Cộng Hòa rẽ trái vào đường Út Tịch trong thời gian từ 6g-9g và từ 16g-19g.

Lộ trình thay thế như sau: Cộng Hòa - Hoàng Văn Thụ - Út Tịch hoặc Cộng Hòa quay đầu xe dưới dạ cầu vượt Hoàng Hoa Thám - Cộng Hòa - Út Tịch.

Ùn ứ ở nút giao thông Lăng Chả Cả (Q.Tân Bình) - Ảnh: Thanh Tùng

Ùn ứ ở nút giao thông Lăng Chả Cả (Q.Tân Bình) - Ảnh: Thanh Tùng

Các tin khác