VAMC điều chỉnh lãi suất các khoản nợ xấu quý 3

(ĐTTCO)-Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) vừa thông báo mức lãi suất điều chỉnh của các khoản nợ xấu đã được VAMC mua áp dụng trong quý 3.

(ĐTTCO)-Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) vừa thông báo mức lãi suất điều chỉnh của các khoản nợ xấu đã được VAMC mua áp dụng trong quý 3.

 

Theo đó, các mức lãi suất của các khoản nợ xấu bằng VND, USD và EUR không có gì thay đổi so với mức lãi suất áp dụng trong quý 2. Cụ thể, lãi suất áp dụng đối với các khoản nợ xấu bằng VND vẫn được giữ nguyên ở mức 9,6%/năm; lãi suất đối với các khoản nợ xấu bằng USD cũng không thay đổi là 4,2%/năm; lãi suất áp dụng đối với các khoản nợ bằng EUR là 4,7%/năm.

Liên quan đến cơ sở xác định lãi suất cho vay điều chỉnh, VAMC cho biết, lãi suất điều chỉnh bằng lãi suất huy động vốn bình quân 12 tháng (cá nhân và tổ chức) của 4 ngân hàng thương mại Nhà nước (Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank) cộng biên độ lãi suất được xác định là mức bình quân chênh lệch giữa lãi suất cho vay ngắn hạn 12 tháng thông thường của 4 ngân hàng Nhà nước với lãi suất huy động bình quân kỳ hạn 12 tháng (cá nhân và tổ chức) của tổ chức tín dụng đó.

Mức lãi suất điều chỉnh trên được áp dụng đối với các khách hàng và khoản nợ đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại Thông tư 19/2013/TT-NHNN ngày 06/09/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về mua, bán, xử lý nợ xấu.

Các tin khác