Từ khóa: #VESAF

VinaCapital hiện đang nắm giữ trái phiếu của doanh nghiệp nào?

VinaCapital hiện đang nắm giữ trái phiếu của doanh nghiệp nào?

(ĐTTCO) - VinaCapital là công ty quản lý quỹ đầu tiên có hệ thống xếp hạng tín nhiệm riêng cho các trái phiếu (TP). Hệ thống này có thể sàng lọc ra những doanh nghiệp tiềm năng tăng trưởng cao, có dòng tiền tương lai tốt và chọn lọc những TP an toàn.