VinaCapital công bố hiệu suất đầu tư của các quỹ mở

(ĐTTCO) - CTCP Quản lý Quỹ VinaCapital (VinaCapital) thông báo kết quả kinh doanh của các quỹ mở với kết quả vượt trội so với chỉ số tham chiếu trong quý I và 3 năm gần nhất.

VinaCapital công bố hiệu suất đầu tư của các quỹ mở

Các quỹ mở VinaCapital bao gồm: Quỹ Đầu tư cổ phiếu tiếp cận thị trường VinaCapital (VESAF), Quỹ Đầu tư cổ phiếu Hưng Thịnh VinaCapital (VEOF), Quỹ Đầu tư cổ phiếu kinh tế hiện đại VinaCapital (VMEEF), Quỹ Đầu tư cân bằng Tuệ Sáng VinaCapital (VIBF) và Quỹ Đầu tư trái phiếu Bảo Thịnh VinaCapital (VFF).

Trong quý I-2024, VESAF đạt lợi nhuận 14,4%; VEOF đạt lợi nhuận 16,4%; VMEEF đạt lợi nhuận 18,1%. Cả 3 quỹ cổ phiếu này đều vượt trội chỉ số tham chiếu VN Index có mức tăng 13,7%. Trong khi đó, VIBF đạt lợi nhuận 15,5%, vượt trội so với chỉ số tham chiếu là 7,5%; VFF đạt lợi nhuận 1,8%, vượt trội so với chỉ số tham chiếu là 1,2%.

Tính đến ngày 31-3, lợi nhuận trung bình 3 năm gần nhất của VESAF dẫn đầu khi đạt 17,8%/năm. Theo sau là VEOF với mức lợi nhuận 15,2%/năm. Cả 2 quỹ cổ phiếu đều đạt hiệu suất vượt xa chỉ số tham chiếu VN Index, tiếp tục giữ vị trí số 1 và số 2 toàn thị trường quỹ mở về lợi nhuận.

Tương tự, VIBF ghi nhận mức lợi nhuận trung bình 3 năm gần nhất là 10,7%/năm, vượt trội so với chỉ số tham chiếu là 4,0%/năm. VFF cũng đạt mức lợi nhuận trung bình 3 năm gần nhất là 8%/năm, trong khi chỉ số tham chiếu đạt 5,6%/năm.

Tổng tài sản của 5 quỹ mở VinaCapital hiện đạt 4.680 tỷ đồng, tăng 51,3% so với cùng kỳ. Trong đó, VESAF đạt 1.879 tỷ đồng, VEOF đạt 865 tỷ đồng, VMEEF đạt 203 tỷ đồng, VIBF đạt 485 tỷ đồng, và VFF đạt 1.250 tỷ đồng. Các quỹ đã thu hút hơn 55.000 nhà đầu tư tính đến ngày 31-3.

Các tin khác