Vi phạm trong lĩnh vực giá bị phạt 40 triệu đồng

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định 84/2011/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá.

Theo nghị định, kể từ 15-11, các hành vi bán hàng hóa thấp hơn giá sàn, mức giá tối thiểu hoặc cao hơn giá tối đa do cơ quan có thẩm quyền công bố hoặc quy định sẽ bị phạt cao nhất tới 40 triệu đồng.

Ngoài ra, các hành vi đó còn bị tước có thời hạn đến 12 tháng hoặc tước không thời hạn quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, cung ứng hàng hóa, dịch vụ, các loại giấy phép kinh doanh của tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh, cung ứng hàng hóa, dịch vụ theo quy định.

Nghị định quy định các hành vi vi phạm quy định về trích lập và sử dụng Quỹ bình ổn giá; khai man, khai khống hồ sơ thanh toán để nhận tiền trợ giá, trợ cước vận chuyển hàng hóa và các khoản tiền hỗ trợ để thực hiện chính sách trợ giá, trợ cước, sử dụng không đúng mục đích, không đúng đối tượng được sử dụng tiền trợ giá, trợ cước vận chuyển hàng hóa và các khoản tiền hỗ trợ để thực hiện chính sách trợ giá, trợ cước;... bị phạt tiền 30 triệu đồng.

Mức phạt tiền 25 triệu đồng được áp với hành vi không kê khai theo quy định của pháp luật về giá hàng hóa, dịch vụ với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định; làm sai lệch hồ sơ tài sản thẩm định giá…

Doanh nghiệp có hành vi bịa đặt, loan tin, đưa tin không đúng sự thật về tình hình thị trường, giá cả hàng hóa, dịch vụ gây tâm lý hoang mang trong xã hội và bất ổn thị trường bị phạt từ 5-10 triệu đồng.

Các cơ quan thông tin đại chúng, tổ chức có liên quan có hành vi đưa tin bịa đặt như trên cũng bị phạt tiền từ 10-20 triệu đồng.

Các tin khác