VietABank đặt kế hoạch lợi nhuận 201,4 tỷ đồng

(ĐTTCO)-Hôm nay, 26-4, VietABank đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Theo báo cáo lãnh đạo VietABank, năm 2015, NH đạt 115,3 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 91% so với năm trước, tổng tài sản ở mức 41.878 tỷ đồng, tăng 18%, tỷ lệ nợ xấu giảm nhẹ về mức 2,26%.

(ĐTTCO)-Hôm nay, 26-4, VietABank đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Theo báo cáo lãnh đạo VietABank, năm 2015, NH đạt 115,3 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 91% so với năm trước, tổng tài sản ở mức 41.878 tỷ đồng, tăng 18%, tỷ lệ nợ xấu giảm nhẹ về mức 2,26%.

 

Năm 2015, VietABank đã tăng vốn từ 3.098 tỷ lên 3.500 tỷ đồng. NH đặt mục tiêu tăng tiếp vốn điều lệ lên 4.200 tỷ đồng trong năm 2016, lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 201,4 tỷ đồng, tăng 74,67%, tổng tài sản trên 55.000 tỷ, tăng 31%. Tổng huy động 50.700 tỷ, tăng 36%. Tổng dư nợ cấp tín dụng bao gồm dư nợ cho vay và đầu tư trái phiếu, nợ bán cho VAMC đạt 28.700 tỷ, tăng 25%.

Tại đại hội, HĐQT VietABank trình cổ đông thông qua và ủy quyền cho HĐQT quyết định việc đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM hoặc niêm yết trên Sở HNX hoặc HSX tùy theo tình hình thực tế của ngân hàng và thị trường.

Về việc chia cổ tức, VietABank cho biết đã trình phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu lên NHNN dùng nguồn lợi nhuận sau thuế để phát hành cổ tức cho cổ đông và đã được thông qua tờ trình ngày hôm nay. Theo đó, VietABank sẽ thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức sau khi được NHNN chấp thuận với tỷ lệ chia cổ tức là 7,5%.

Lãnh đạo NH này cũng cho biết, đến cuối năm 2015, NH được ghi nhận đã “hoàn thành/cơ bản hoàn thành” các mục tiêu của phương án cơ cấu lại. VietABank cũng đã miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 đối với ông Nguyễn Xuân Luật theo đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân và đã được HĐQT thông qua việc thực hiện trình Đại hội đơn từ nhiệm. Cơ cấu HĐQT VietABank nhiệm kỳ 2013-2018 sau khi miễn nhiệm một thành viên tại Đại hội năm 2016 sẽ gồm 5 thành viên trong đó có 1 thành viên độc lập, 1 thành viên điều hành (kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc).

Trả lời về câu hỏi của cổ đông kết quả kinh doanh quý I, ông Nguyễn Văn Hảo, Phó tổng giám đốc thường trực VietABank, cho biết tổng tài sản đạt 44.906 tỷ đồng, tăng 7,2% so với cuối năm 2015. Tổng huy động đạt 39.489 tỷ đồng, tăng 5,8%. Dư nợ cho vay đạt 22.379 tỷ đồng, tăng 10,4%. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,51%, giảm 0,75% so với cuối năm 2015. Lợi nhuận trước thuế đạt 40 tỷ đồng.

Các tin khác