Vietbank chính thức có Tổng giám đốc sau gần 2 năm

(ĐTTCO) - Từ tháng 10-2021 đến nay, ông Nguyễn Hữu Trung, Phó Chủ tịch HĐQT, phải kiêm nhiệm vị trí Quyền Tổng giám đốc của Vietbank. 
Bà Trần Tuấn Anh giữ chức danh TGĐ Vietbank kể từ ngày 14-8-2023.
Bà Trần Tuấn Anh giữ chức danh TGĐ Vietbank kể từ ngày 14-8-2023.

Trong khoảng thời gian từ tháng 10-2021 đến nay, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) khuyết chức danh Tổng giám đốc nên vị trí Quyền Tổng giám được kiêm nhiệm bởi ông Nguyễn Hữu Trung, Phó Chủ HĐQT.

Nay Vietbank chính thức có Tổng giám đốc sau gần 2 năm. Cụ thể, NHNN vừa có Công văn số 6260/NHNN-TTGSNH chấp thuận bổ nhiệm bà Trần Tuấn Anh giữ chức danh Tổng giám Vietbank.

Trên cơ sở chấp thuận của NHNN, HĐQT Vietbank đã có quyết định bổ nhiệm bà Trần Tuấn Anh giữ chức danh TGĐ Vietbank kể từ ngày 14-8.

Bà Trần Tuấn Anh sinh năm 1976, Cử nhân tài chính, tín dụng Trường ĐH Ngân hàng TPHCM và Thạc sỹ luật, chuyên ngành Luật kinh tế Trường ĐH Luật TPHCM.

Bà Trần Tuấn Anh có gần 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và từng giữ nhiều chức vụ quan trọng tại các tổ chức tín dụng. Tại Vietbank, bà Trần Tuấn Anh tham gia công tác từ tháng 7-2023 với vai trò Trợ lý Chủ tịch HĐQT.

Theo báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023, lợi nhuận trước thuế của Vietbank đạt 369 tỷ đồng (giảm 5% so với cùng kỳ), tổng tài sản đạt 115.699 tỷ đồng (tăng 3,9% so với đầu năm), tổng huy động khách hàng đạt 89.000 tỷ đồng (tăng 9,7% so với đầu năm), tổng dư nợ tín dụng đạt 69.251 tỷ đồng (tăng 7,7% so với cùng kỳ).

Các tin khác