Vingroup xây dựng tuyến đường ven sông Sài Gòn

Theo đó, UBND TP giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc hướng dẫn Ban Quản lý dự án Quy hoạch Xây dựng (thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc) phối hợp Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần thực hiện lập và trình thẩm định, phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 tại các khu vực bị ảnh hưởng trong phạm vi ranh thực hiện dự án đường ven sông Sài Gòn nêu trên theo quy định. Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý đường sắt đô thị, UBND quận 1, Bình Thạnh thẩm định về phạm vi, ranh giới, phương án thiết kế kỹ thuật tuyến đường ven sông Sài Gòn (đoạn từ đường Tôn Đức Thắng đến đường chui dạ cầu Sài Gòn), mép bờ cao sông Sài Gòn (đoạn từ công viên bến Bạch Đằng đến cầu Sài Gòn), để đảm bảo kết nối đồng bộ giữa hạ tầng kỹ thuật của tuyến đường ven sông với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực và không ảnh hưởng đến tuyến metro số 1.

(ĐTTCO) - Ngày 27-7, UBND TPHCM cho biết, về việc điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu trung tâm hiện hữu thành phố (930ha) tại các khu vực bị ảnh hưởng trong phạm vi ranh thực hiện dự án đường ven sông Sài Gòn (đoạn từ đường Tôn Đức Thắng đến cầu Sài Gòn).

Theo đó, UBND TP giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc hướng dẫn Ban Quản lý dự án Quy hoạch Xây dựng (thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc) phối hợp Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần thực hiện lập và trình thẩm định, phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 tại các khu vực bị ảnh hưởng trong phạm vi ranh thực hiện dự án đường ven sông Sài Gòn nêu trên theo quy định. Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý đường sắt đô thị, UBND quận 1, Bình Thạnh thẩm định về phạm vi, ranh giới, phương án thiết kế kỹ thuật tuyến đường ven sông Sài Gòn (đoạn từ đường Tôn Đức Thắng đến đường chui dạ cầu Sài Gòn), mép bờ cao sông Sài Gòn (đoạn từ công viên bến Bạch Đằng đến cầu Sài Gòn), để đảm bảo kết nối đồng bộ giữa hạ tầng kỹ thuật của tuyến đường ven sông với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực và không ảnh hưởng đến tuyến metro số 1.

Đường Tôn Đức Thắng hiện tại.

 Đường Tôn Đức Thắng hiện tại. 

Về việc đầu tư xây dựng và đưa vào khai thác sử dụng tuyến đường ven sông Sài Gòn nêu trên, sẽ giảm áp lực giao thông cho tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh hiện hữu và các chủ đầu tư có dự án tiếp giáp với tuyến đường này sẽ được hưởng lợi sau đầu tư hạ tầng kỹ thuật. Do đó, việc đề nghị huy động các nguồn vốn đầu tư để xây dựng tuyến đường này là phù hợp với chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về nhóm giải pháp về nguồn lực tài chính phát triển đô thị theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố đến năm 2025.

Trên cơ sở đó, UBND TP chấp thuận đề nghị của Tập đoàn Vingroup - Công ty CP tự nguyện chi trả kinh phí và đầu tư xây dựng tuyến đường ven sông Sài Gòn (đoạn tiếp giáp với 2 dự án khu phức hợp Sài Gòn - Ba Son và khu phức hợp Tân Cảng - Sài Gòn, do đơn vị này làm chủ đầu tư. Sở Quy hoạch - Kiến trúc phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tính toán kinh phí đầu tư xây dựng tuyến đường ven sông Sài Gòn vận động các chủ đầu tư có dự án tiếp giáp với tuyến đường này, hỗ trợ đầu tư xây dựng tuyến đường. Phần còn lại của tuyến đường ngân sách thành phố chi trả.

Để nhanh chóng hoàn chỉnh dự án và triển khai đầu tư xây dựng tuyến đường ven sông Sài Gòn được đồng bộ, thống nhất, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành, UBND TP đề nghị Tập đoàn Vingroup - Công ty CP phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Giao thông Vận tại và các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện. Đồng thời, giao Văn phòng UBND TP có văn bản kiến nghị trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho Tập đoàn Vingroup - Công ty CP làm chủ đầu tư xây dựng toàn tuyến đường ven sông Sài Gòn (đoạn từ đường Tôn Đức Thắng đến đường chui dạ cầu Sài Gòn).

Các tin khác