Vốn điều lệ ABBANK chính thức vượt mốc 10.000 tỷ đồng

(ĐTTCO) - Sau đợt phát hành cổ phiếu mới nhất, vốn điều lệ của ABBANK đã tăng từ hơn 9.409 tỷ đồng lên hơn 10.350 tỷ đồng.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngày 12-6, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có văn bản số 3543/UBCK-QLCB xác nhận tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để chia cổ tức cho cổ đông. Như vậy, đợt phát hành cổ phiếu chia cổ tức 10% của ABBANK đã hoàn tất, vốn điều lệ của ABBANK tăng lên trên 10.350 tỷ đồng.

Trước đó vào ngày 31-5, ABBANK đã thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để chia cổ tức 10% cho cổ đông. Cụ thể, căn cứ danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng cổ phiếu do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) lập, ABBANK đã phát hành thêm gần 94,1 triệu cổ phiếu để chia cổ tức với giá trị phát hành thêm gần 941 tỷ đồng.

Trước đó, ĐHCĐ thường niên năm 2022 đã thông qua phương án tăng mức vốn điều lệ trong đó có việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 10%. Việc tăng vốn điều lệ của NH đã được NHNN chấp thuận theo công văn số 7343/NHNN-TTGSNH ngày 19-10-2022. Việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cũng đã được UBCKNN xác nhận hồ sơ phát hành theo công văn số 2276/UBCK-QLCB ngày 27-4-2023.

Như vậy, sau phát hành, vốn điều lệ của ABBANK đã tăng từ hơn 9.409 tỷ đồng lên hơn 10.350 tỷ đồng.

Ông Đào Mạnh Kháng, Chủ tịch HĐQT ABBANK cho biết, việc chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ giúp NH tăng quy mô vốn điều lệ, giúp hiện thực hoá mục tiêu chiến lược trở thành một Ngân hàng bán lẻ hiệu quả. Dự kiến, giá trị vốn hóa của ABBANK sẽ tiếp tục tăng nhiều lần so với hiện tại trong vòng 3-5 năm tới để đạt quy mô mong muốn.

Các tin khác