Xuất khẩu cà phê có thể đạt 2,85 tỷ USD

Theo dự báo, xuất khẩu cà phê năm 2012 sẽ đạt khoảng 1,29 triệu tấn với kim ngạch đạt 2,85 tỷ USD, tăng 3% về lượng và 3,6% về giá trị so với năm 2011 do kỳ vọng xuất khẩu sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian tới.

Như vậy, nếu so với dự báo tháng trước, xuất khẩu cà phê tăng 3,1% về lượng và 7,4% về giá trị.

Giá xuất khẩu 4 tháng đạt bình quân 2,087USD/tấn, giảm 2,9% so với cùng kỳ năm trước.

Đến nay, giá thu mua cà phê trong nước đang tăng khá cao, vượt ngưỡng 43 triệu đồng/tấn.

Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, kim ngạch xuất khẩu cà phê nước ta đã đạt 1,8 tỷ USD.

Các tin khác