100% phường xã phía Nam sử dụng điện lưới quốc gia

(ĐTTCO)- TCT Điện lực Miền Nam, cho biết tính đến nay tổng số xã, phường, thị trấn (địa bàn 21 tỉnh thành phía Nam từ Bình Thuận trở vào Cà Mau do TCT quản lý) có điện 2.510, đạt 100%; số hộ dân có điện 7,5 triệu hộ, đạt 99,38%, trong đó số hộ dân nông thôn có điện 5,03 triệu hộ, đạt 99,05%.

(ĐTTCO)- TCT Điện lực Miền Nam, cho biết tính đến nay tổng số xã, phường, thị trấn (địa bàn 21 tỉnh thành phía Nam từ Bình Thuận trở vào Cà Mau do TCT quản lý) có điện 2.510, đạt 100%; số hộ dân có điện 7,5 triệu hộ, đạt 99,38%, trong đó số hộ dân nông thôn có điện 5,03 triệu hộ, đạt 99,05%.

 

Tổng số khách hàng 7,3 triệu hộ, tốc độ tăng trưởng 4,99%.Thời gian trung bình giải quyết cấp điện cho khách hàng mua điện hạ áp: 2,069/3 ngày ở khu vực thành phố, thị trấn, thị xã; 2,069/5 ngày ở khu vực nông thôn; 2,844/7 ngày đối với nhu cầu sản xuất, kinh doanh.

Đối với khách hàng mua điện trung áp: Giải quyết 6.613 yêu cầu cấp điện với thời gian giải quyết các thủ tục thuộc trách nhiệm của ngành Điện trung bình là 5,27/10 ngày làm việc.

Trong năm 2016, TCT đóng điện 620 công trình, tổng vốn đầu tư lên hơn 6000 tỷ đồng.

Các tin khác