29.000 DN tham gia thủ tục hải quan điện tử

Cả nước có 34/34 Cục Hải quan địa phương với 125 chi cục thực hiện, trong đó có 17 Cục áp dụng tại 100% chi cục.

Cả nước có 34/34 Cục Hải quan địa phương với 125 chi cục thực hiện, trong đó có 17 Cục áp dụng tại 100% chi cục.

 

Theo báo cáo của Ban cải cách hiện đại hóa Hải quan, Tổng cục Hải quan, qua 2 tháng triển khai chính thức thủ tục hải quan điện tử (TTHQĐT) theo Nghị định 87 (từ 1-1-2013 đến hết tháng 2-2013) đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Cụ thể, cả nước có 34/34 Cục Hải quan địa phương với 125 chi cục thực hiện, trong đó có 17 Cục áp dụng tại 100% chi cục. TTHQĐT đã được áp dụng cho hầu hết các loại hình XNK. Số doanh nghiệp tham gia 28.948, chiếm 92,88% số doanh nghiệp đang thực hiện hoạt động XNK trên phạm vi cả nước. Tổng lượng tờ khai thực hiện 696.218 bộ, đạt 88,27% tổng lượng tờ khai; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 33,454 tỉ USD, chiếm 91,83% tổng giá trị kim ngạch XNK cả nước.

Đặc biệt, đến nay toàn bộ 34 Cục Hải quan địa phương trên cả nước đều đã triển khai hệ thống xử lí dữ liệu điện tử hải quan phiên bản 4.0.

Theo đánh giá của Tổng cục Hải quan, qua hơn 2 tháng triển khai chính thức TTHQĐT theo Nghị định 87, toàn Ngành đã cơ bản đáp ứng được các mục tiêu về tiến độ, lộ trình đặt do Tổng cục và các cục hải quan địa phương đặt ra.

Việc triển khai chính thức TTHQĐT cũng mang lại nhiều lợi ích thiết thực hơn nữa cho cộng đồng doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ…

Các tin khác